Układ krwionośny - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ krwionośny - wykład - strona 1 Układ krwionośny - wykład - strona 2

Fragment notatki:

I. Wielkość tlenu, jaką krew może roznieść z płuc po całym organizmie w ciągu 1 minuty zależy od ogólnej ilości hemoglobiny we krwi oraz ilości hemoglobiny w każdej krwince. Zmniejszenie którejś z tych (różne formy anemii) zmniejsza pojemność tlenową krwi, tzn. ilość tlenu, jaką może przenieść każde jej 100 ml.
[Osocze - w 90% składa się z wody, z białka i 3% ze związków organicznych i nieorganicznych.
8-10 % osocza to białka: albuminy, globuliny i ??? Elementy morfotyczne - krwinki]
Krwinki czerwone (erytrocyty i retikulocyty)
5000000
5,0 T/l
Krwinki białe
7000
7,0 G/l
W tym: granulocyty
3830
3,83 G/l
Limfocyty
2500
2,5 G/l
Monocyty
430 0,43 G/l
Płytki krwi (trombocyty)
[Erytrocyty - powinny znajdować się w krwi obwodowej, pozbawione jądra
Retikulocyty - niedojrzałe krwinki czerwone, nie powinno ich być we krwi obwodowej (pojawiają się wówczas zaburzenia).
Hematokryt - 40 - 45 % ilości elementów morfotycznych zawieszonych w osoczu
Objętość krwi - 7% masy ciała człowieka - 5-6 l krwi
Ilość krwi zmienia się dobowo i w zależności od stanów fizjologicznych (np. ciąża, nawodnienie)]
II. Krew krążąc w organizmie spełnia następujące zadania i określone funkcje:
- transportową - przenoszenie tlenu z płuc do tkanek i dwutlenku węgla z tkanek do płuc, transport substancji odżywczych oraz usuwanie substancji szkodliwych i zbędnych metabolitów, transportowanie witamin, hormonów i enzymów
- termoregulacyjną - dużo wody 90% to duża pojemność cieplna, przenoszenie ciepła do płuc i do skóry, gdzie jest oddawana
- ochronną i obronną - krzepnięcie zjawisko hemostazy oraz obrony przed substancjami obcymi i mikroorganizmami (wirusy, bakterie) - wytwarzanie przeciwciał i zjawisko fagocytozy
- homeostatyczną - zdolności buforowania środowiska (substancje buforowe to takie, które mogą utrzymywać stałe pH)
[Hemostaza - całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych (zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzeń), a zarazem zapewniających jej przepływ w układzie krwionośnym .
Hipotermia - Hipotermia to stan organizmu, w którym temperatura ciała jest niższa od bezwzględnego minimum normy fizjologicznej (36 C), spowodowany zbyt szybkim ochładzaniem organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. Przyczyną hipotermii może być długotrwałe oddziaływanie niskiej temperatury otoczenia (powietrza, wody) na organizm lub też zahamowanie procesów przemiany materii. W stanie hipotermii wszystkie procesy życiowe ulegają zwolnieniu (np. zmniejsza się zużycie tlenu w procesach biochemicznych, a tym samym maleje zapotrzebowanie na tlen) i następuje obniżenie efektywności działania, co znacznie zwiększa ryzyko wypadku. W ekstremalnym przypadku hipotermii może nastąpić śmierć w następstwie zbyt niskiej temperatury mózgu i serca.


(…)

… lub fagocyty - rozpoznawane jako ciało obce]
Głównie w krwince czerwonej jest hemoglobina - 96 % cząsteczki hemoglobiny to białko globina. Globina składa się z polipeptydowych łańcuchów: 2 łańcuchów α i 2 łańcuchów β.
Hemoglobina płodowa ma większe powinowactwo z tlenem niż hemoglobina matki (ale nie mają wspólnego układu krwionośnego - łożysko oddziela układ krwionośny dziecka od matki).
4% hemoglobiny…
… erytrocytów
- ok. 88 % w postaci jonów HCO-3 związane przez wodorowęglanowy układ buforowy osocza i erytrocytów
- ok. 6% w postaci karbaminianów CO2 związane z wolnymi grupami aminowymi
[aminowe - …??? , karbaminowe - ..???
Karb hemoglobina - inaczej karbaminohemoglobina - połączenie hemoglobiny z tlenem
Część hemoglobiny ulega utlenieniu i żelazo przechodzi z Fe+2 do Fe+3 - wtedy jest methemoglobina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz