Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 8 działających uczelni publicznych oraz 11 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 58 tysięcy osób. 51 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 7 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 16 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Szczeciński z liczbą studentów wynoszącą ponad 19 tysięcy osób.

Uczelnie: