zachodniopomorskie

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Wały Chrobrego 1-2. Uczelnia została założona w 1947 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.am.szczecin.pl. Na Akademii Morskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Nawigacyjny.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Akademii Morskiej

Kierunki: