zachodniopomorskie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Rybacka 1. Uczelnia została założona w 1948 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pum.edu.pl. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej.

Kierunki: