zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleja Piastów 17. Uczelnia została założona w 2009 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.zut.edu.pl. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ekonomiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydział Techniki Morskiej i Transportu oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Kierunki: