zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleja Papieża Jana Pawła II 22A. Uczelnia została założona w 1985 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.usz.edu.pl. Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Biologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Teologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk o Ziemi oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Szczecińskim

Kierunki: