Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim funkcjonują 3 działające uczelnie publiczne oraz 10 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 42 tysięcy osób. 26 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 15 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 15 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z liczbą studentów wynoszącą ponad 16 tysięcy osób.

Uczelnie: