świętokrzyskie

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Uczelnia została założona w 1965 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.tu.kielce.pl. Na Politechnice Świętokrzyskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Świętokrzyskiej

Kierunki: