świętokrzyskie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica 3 Maja 17. Uczelnia została założona w 2004 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsuz.pl. Na Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Dietetyki, Wydział Ochrony Środowiska oraz wydział Pielęgniarstwa.