świętokrzyskie

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Elizy Orzeszkowej 15. Uczelnia została założona w 1994 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ws.edu.pl. Na Wszechnicy Świętokrzyskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki.

Kierunki: