świętokrzyskie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Żeromskiego 5. Uczelnia została założona w 1969 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ujk.edu.pl. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia) oraz Wydział Nauk Społecznych (Filia).

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Kierunki: