ubezpieczenie - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ubezpieczenie - test - strona 1

Fragment notatki:


UBEZPIECZENIA 1. Rolnik który podlega pod ubezpieczenie społeczne, rozpoczyna działalność gosp, i płaci podatek CIT może pozostać w ubezpieczeniu społeczny jeśli:
podlegał pod ubez społ przez 3 poprzedzające lata
podlegał pod ubez społ przez 1 poprzedzający rok
podlegał pod ubez społ przez 2 poprzedzające lata
nie podlegał w ogóle NIC 2. Działy specjalne
a. grzyby i grzybnie 50m2
b. tunele ogrzewane 200m2 c. szklarnie nieogrzewane 50m2
d. strusie 10 sztuk
3.Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczynami zew.. które wystąpiło podczas wykonywania działalności rolniczej w
a.gosposdarswie którego rolnik jest posiadaczem b. w gospodarstwie gdzie rolnik stale pracuje c. w drodze gdzieś tam d. w drodze powrotnej z punktu c 4. Kto dobrowolni podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu a. inny rolnik który podlega w pełnym zakresie bez. macierzyńskiemu, wypadkowemu i chorobowemu b. domownik który nie podlega w pełnym zakresie bez. macierzyńskiemu, wypadkowemu i chorobowemu
c. rolnik który pobiera okresową rentę rolniczą d. rolnik który prowadził działalność rolniczą przez 50 kwartałów i jej zaprzestał i nie ma ustalonego prawa do renty i emerytury 5.Emerytura pełna przysługuje NIC 6. Cześć uzupełniająca ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynosi 95% gdy liczba lat przyjęta do części składkowej:
B. poniżej 20 lat 7.Obowiązkowi emerytalno-rentowemu podlega:
a. prokurator
b.student do 26 lat
c. duchowny d. osoba na urlopie wychowawczym 8. Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest ?? a. osoba która podpisała z własnym pracodawcą umowę zlecenie b. osoba która wykonuje prace na rzecz pracodawcy ale nie podpisała mowy c. rencista na etacie który podpisał umowę o dzieło ?? d. emeryt………………….., który pracuje na umowę zlecenie ?? 9.Czy do ustalenia podstawy składki na usze.emerytalno-rentowe bierze się pod uwagę
a. nagrody b. dodatki c. wynagrodzenie za czas choroby
d. nagrody Jubileuszowe
10. Składka na Fundusz Pracy wynosi:
a. 9,76%
b. 6,5%
c. 2.45% D. 0,15%
11.Obowiązkowemu ubez. Chorobowemu podlega: ?? a. członek RSK b.członek SKR c.pracownik pracy nakładczej (dobrowolnie) d. pracownik na umowe zlecenie (dobrawolnie) 12. Czy kapitał początkowy oznacza:
a. b.czesc sumy składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego, w zreformowanym ZUS
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz