Tyrystory i triaki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tyrystory i triaki - strona 1 Tyrystory i triaki - strona 2 Tyrystory i triaki - strona 3

Fragment notatki:


 7 I G  = 0 s t a n   p r z e w o d z e n i a I C 0 I RRM stan blokowania s t a n   z a w o r o w y 5\V&KDUDNWHU\VW\NDQDSL
FLRZRSUGRZDW\U\VWRUD 3U]\ SRODU\]DFML GRGDWQLHM X$. ! ]áF]D HPLWHURZH - L - V VSRODU\]RZDQH Z NLHUXQNX SU]HZRG]HQLD ]D ZVSyOQH GOD REX WUDQ]\VWRUyZ ]áF]H NROHNWRURZH -  ]DSRURZR 3UG FDáNRZLW\ WHJR ]áF]D MHVW VXP SUGX G]LXURZHJR SU]HNUDF]DMFHJR ED]
 WUDQ]\VWRUD SQSSUGXHOHNWURQRZHJRWUDQ]\VWRUDQSQRUD]SUGXQDV\FHQLD,& 7HWU]\SUG\VWDQRZLSUGDQRGRZ\L$NWyU\SU]\RGáF]RQHMEUDPFH L* MHVWWDN*HSUGHPNDWRG\W\U\VWRUD6WGUyZQDQLHNROHNWRURZH GOD]áF]D-PDSRVWDü i i i I A N A N A C = + + α α 1 2 0  DOER ( ) i I A C N N = − + 0 1 2 1 α α JG]LHα1Lα1VWDáRSUGRZHZVSyáF]\QQLNLZ]PRFQLHQLDGODVWUXNWXU WUDQ]\VWRURZ\FKSQSLQSQ3U]\QDSL
FLXX$.EOLVNLP8%]DFKRG]L Z REV]DU]H ]áF]D - SRZLHODQLH ODZLQRZH G]LXU L HOHNWURQyZ ]H ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz