Turbo Pascal

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turbo Pascal - strona 1

Fragment notatki:

Turbo Pascal
Język ten, ze względu na mały stopień trudności w opanowaniu, wykorzystywany jest przede wszystkim w nauczaniu programowania. Opanowanie Pascala przybliża do języków bardziej zaawansowanych i ułatwia ich późniejszą naukę, bo wprowadza w programowanie sekwencyjno- proceduralno-modularne. Obecnie pierwszym etapem nauczania w szkołach o profilu informatycznym jest Turbo Pascal.
Na program utworzony w Pascalu składają się następujące symbole i słowa kluczowe: Znakami języka Pascal są litery alfabetu angielskiego (wielkie i małe), spacja, cyfry dziesiętne oraz znak podkreślenie: _ Symbolami są:
operatory arytmetyczne: + - * / operatory relacji: = = nawiasy: okrągłe (w wyrażeniach), klamrowe {w komentarzach} i kwadratowe [w tablicach] inne symbole: . , ; : ' @ # $ " ? ! % & ~ \ ^ Słowa kluczowe są stosowane do formułowania poleceń i do definiowania zmiennych np.: PROGRAM, BEGIN, END, DIV, MOD, AND, NOT, OR, IF, THEN, ELSE, FOR, TO, DOWNTO, DO, CASE, REPEAT, UNTIL, WHILE, VAR, TYPE, CONST, STRING, FILE, USES.
Program w języku Pascal ma następującą strukturę: -Nagłówek programu, zaczynający się od słowa PROGRAM, po którym następuje nazwa danego programu lub też jakieś inne informacje. -Opis elementów programu, zawierający przede wszystkim deklaracje zmiennych oraz podprogramów. Mogą się tu znajdować również definicje stałych i definicje typów. Definicje występują w stałej kolejności: stałe (CONST), typy (TYPE), zmienne (VAR) - umieszcza się tu wszystko, co jest potrzebne w programie. -Część wykonawcza programu, rozpoczynająca się słowem BEGIN i kończąca słowem END, po którym następuje kropka.
Każda instrukcja zakończona jest średnikiem za wyjątkiem BEGIN. Na końcu programu zawsze powinna być kropka - END. Borland Turbo Pascal jest językiem 16-bitowym mającym zastosowanie w systemie DOS i trybie MS-DOS pod kontrolą systemu Windows, a w przypadku systemów typu Unix tylko w konsoli ale te drugie rzadko posiadają kompilatory i interpretery poleceń Pascala ze względu na małą przydatność w tych systemach. Używa się innych bardziej złożonych i lepiej przystosowanych języków do pracy z jądrami tych systemów (np.: C++, Python itp.).
Za pomocą Turbo Pascala możemy operować na plikach, czego najlepszym przykładem były pierwsze wersje systemów antywirusowych Nortona napisanych właśnie w Pascalu (na owe czasy Pascal dawał duże możliwości)- dziś te aplikacje jak i większość innych dobrych programów (np.: MS Word) pisana jest w C++. Możemy na przykład pisać programy przeliczeniowe, w TP można wykonywać dość skomplikowane zadania matematyczne, a amatorzy rzeczy mniej pożytecznych mogą przeformatować cudzy dysk albo pisać w nim wirusy, które po mimo swojej prostoty i łatwości w usunięciu przez prawie każdy nawet mało rozbudowany program antywirusowy, są zabójcze dla systemu, gdy programów przeciwdziałających nie ma.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz