TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE I W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE I W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ - wykład 2 semestr - strona 1 TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE I W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ - wykład 2 semestr - strona 2 TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE I W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE I W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ.
Cechy i charakterystyka GOSPODARKI NAKAZOWO - ROZDZIELCZEJ.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla europejskich krajów socjalistycznych.
KRAJ
LATA
STOPA WZROSTU DOCHODU NARODOWEGO
WSKAŹNIKI INFLACJI
BILANS RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH W % DO DOCHODU NARODOWEGO
POLSKA
70 - 79
80 - 89
84 - 89
6,1
0,7
0,6
4,1
53,1
62,9
-
-3,6
-1,4
CZECHOSŁOWACJA
70 - 79
80 - 89
84 - 89
5,0
2,0
2,5
0,9
1,6
0,9
-0,2
0,2
0,2
BUŁGARIA
70 - 79
80 - 89
84 - 89
7,1
4,0
3,8
0,7
3,3
2,8
-
-
-2,7
JUGOSŁAWIA
70 - 79
80 - 89
84 - 89
6,1
0,7
0,6
17,5
74,9
106,3
2,0
-0,1
1,5
RUMUNIA
70 - 79
80 - 89
84 - 89
9,7
4,5
5,8
0,8
3,8
0,2
2,9
0,7
3,1
WĘGRY
70 - 79
80 - 89
84 - 89
5,1
1,2
1,3
3,9
8,1
9,0
4,4
-2,2
-2,0
CENTRALY SYSTEM ZARZĄDZANIA (MONOCENTRYCZNY) charakteryzował się:
Monopolem władzy politycznej (kontrolą nad władzą ustawodawczą i wykonawczą),
Monopolem własności państwa,
Monopolem handlu zagranicznego,
Nomenklaturą stanowisk kierowniczych.
Dominowały następujące kryteria efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw:
Zatrudnienie,
Produkcja globalna,
Wielkość eksportu,
Limity płacowe.
Dwa podstawowe uwarunkowania na początku transformacji:
Nierównomierny start,
Rozproszony marsz.
Głęboka recesja rozpoczęła się od 1990 roku. Wszystkie kraje miały ujemne tempo wzrostu: ZSSR (-4,0), Bułgaria (-13,6), Węgry (-5,5), Polska (-13,0), NRD (-13,4), Rumunia (-10,5).
Przemiany w Polsce po 1989 roku.


(…)

…:
Kluczowe znaczenie dla stabilizacji gospodarczej miały:
Rygorystyczna polityka budżetowa,
Liberalizacja handlu,
Wewnętrzna wymienialność złotówki,
Wprowadzenie zaporowego podatku od wzrostu wynagrodzeń
Urealnienie stóp procentowych,
Polityka „trudnego” pieniądza i kredytu.
Efekty kuracji szokowej były następujące:
Uwolnienie cen rynkowych (zaczęły działać prawo popytu i podaży),
Zmniejszenie realnego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, spadać zaczął gwałtownie GNP (PNB) oraz szybko rosło bezrobocie.
Wzrastał wskaźnik inflacji,
Zmniejszały się realne dochody,
Wzrastała stopa bezrobocia,
Spadały nakłady inwestycyjne,
Malały wpływy do budżetu,
Wzrost zadłużenia zagranicznego,
Malała konkurencyjność na rynkach zagranicznych,
Zwiększała się luka technologiczna,
Rosła kapitałochłonność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz