Tolerancja ekologiczna - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tolerancja ekologiczna - egzamin - strona 1 Tolerancja ekologiczna - egzamin - strona 2 Tolerancja ekologiczna - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Chmara. Notatka składa się z 3 stron.
Jaką zasadę związaną z tolerancją ekologiczną ilustruje poniższy wykres. Proszę ją nazwać i wyjaśnić 2 . Które z wymienionych cech można uznać za charakterystyczne dla organizmów reprezentujących strategie rozrodczą typu K . Proszę podkreślić: - niska śmiertelność/ wysoka przeżywalność
- liczne, drobne potomstwo - opieka rodzicielska
- długowieczność
- niewielkie rozmiary ciała
- znaczna niezależność od wahań środowiska
- bardzo zmienne zagęszczenie, fluktuacje liczebności
3. Proszę wyjaśnić terminy : Konwergencja ...... ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ekotyp ………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sukkulencja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Proszę , używając strzałek, powiązać podane poniżej gatunki z charakte rystycznym dla nich sposobem odż ywiania: A. hiena 1. Koprofagia B. koala 2. Detrytusofagia C. komar 3. Monofagia D. dżdżownica 4. Oligofagia E. świnia 5. Nekrofagia F. wilk 6. Fitofagia G. królik 7. Pantofagia H. skarabeusz 8. zoofagia


(…)

… w różnych strefach klimatycznych. Ilustracja jakiej reguły jest poniższy rysunek, proszę ją krótko wyjaśnić 6. Krzywe życiowe dwóch populacji tego samego gatunku różnią się przebiegiem. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć.
7. Proszę wymienić w punkach jakie znaczenie i jakie zastosowanie ma komunikacja zapachowa zwierząt:
.
8. Proszę wymienić drogi wymiany ciepła między organizmem a środowiskiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz