Tester - emulator sieci ISDN cz.1

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tester - emulator sieci ISDN cz.1 - strona 1

Fragment notatki:


  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Katedra Elektroniki                       Tester – Emulator  Sieci ISDN        2  INSTRUKCJA DO  ĆWICZENIA:    Tester – emulator sieci ISDN   cz.1. Budowa systemu    Instrukcja Tester - emulator sieci ISDN powstała na bazie dokumentacji technicznej  „ Trena ż er ISDN ” firmy Luccas Nulle, dotyczącej urządzenia   AdapterBox wraz z kart ą   ISDN   oraz programu  PIT . Instrukcja ta stanowi wst ęp teoretyczny do wykonania zestawu  ćwiczeń w ramach przedmiotu „Urządzenia elektroniczne w sieciach cyfrowych”.   Prezentowana wersja dokumentacji nie jest wiernym tłumaczeniem opisu dostarczonego  przez firm ę  Lucass Nulle, ze względu na rozbieżności między wersją dokumentacji a wersją  dostarczonego oprogramowania (system posiada nowsz ą wersję oprogramowania, która  zawiera opcje nie opisane w dokumentacji).       Cel  ćwiczenia:  Tester  - emulator sieci ISDN to system pozwalaj ący na analizę pracy sieci ISDN na styku S.  Pozwala on na diagnozowanie warstwy fizycznej, a doł ączone oprogramowanie umożliwia  obserwacj ę wymiany pakietów warstwy II i wiadomości warstwy III. Jako urządzenie ISDN  tester mo żna sklasyfikować jako centralkę abonencką. Z tych też względów posiada ona  4 interfejsy styku S i jeden typu T do przył ączenia do sieci publicznej.         Spis tre ś ci  BUDOWA SYSTEMU  3   Płyta adaptera  testera sieci  6   WARSTWA PIERWSZA – fizyczna sieci ISDN  7   Charakterystyki elektryczne.  7   Okablowanie styku S.  11   Wskazówki do realizacji pomiarów:  13   Schematy prezentuj ą ce bł ę dy okablowania styku S 0. 14   Wł ącznik S1 w położeniu „ON”.  14   Wł ącznik S2 w położeniu „ON”.  15   Wł ącznik S3 w położeniu „ON”.  16   Wł ącznik S4 w położeniu „ON”.  17   Wł ącznik S5 w położeniu „ON”.  18   Wł ącznik S6 w położeniu „ON”.  19   Wł ącznik S7 w położeniu „ON”.  20     Tester – Emulator  Sieci ISDN  Budowa systemu      3  Budowa systemu     System testera-emulatora ISDN składa si ę z następujących elementów:   karta ISDN –    jest  kartą montowaną na szynie ISA komputera PC. Pełni ona rolę centrali  ISDN, zapewniaj ąc dostęp do styku S 0 zarówno od strony u żytkownika jak i centrali. Karta  realizuje tak że zasilanie styku S 0;   przystawka adaptacyjna (adapterbox) – zapewnia podłączenie aparatów końcowych ISDN  oraz zapewnia dost ęp do sieci publicznej ISDN, a jej pomocą można także mierzyć sygnały na  styku S0,  a tak że symulować błędy w okablowaniu styku; 

(…)

… się z charakterystyką warstwy pierwszej (fizycznej) oraz
drugiej i trzeciej siedmiowarstwowego modelu OSI dla sieci ISDN.
Każde z przyłączy jest identyfikowane na płycie adaptera jako porty P0 do P4. Do każdego
z portów P1÷P4 jest przypisany numer MSN: odpowiednio 21x do 23x. Wartość x jest numerem
rozszerzeniem numeru MSN, w przypadku korzystania z centralek abonenckich, czyli tzw. numerem
DDI. Numer…
… w wybranych punktach pomiarowych styku S, i na tej podstawie
określać wpływ nieprawidłowego połączenia na pracę sieci. Wykorzystując zwykły omomierz
i oscyloskop można również dokonywać diagnostyki stanu sieci i lokalizować usterki.
Możliwości wprowadzenia różnego typu błędów pokazano na Rys.11.
TE1/TA
NT
ZŁĄCZE RJ45
_
1
a
b +
2
b
c
+
3
c
d
_
a
źródło
zasilania 3
+
odbiornik
zasilania 1
g
h
S – nadawanie
E…
… sieci ISDN
Komunikacja między poszczególnymi układami scalonymi znajdującymi się na karcie odbywa
się za pośrednictwem magistrali IOM. Połączeń między portami adaptera dokonuje matryca
komutacyjna zbudowana z komutatora czasowo przestrzennego TDM o pojemności dwóch traktów
PCM 30/32. Każdemu ze styków S identyfikowanych na płycie adaptera jako Port 0 do 3
przydzielono odrębne szczeliny czasowe…

Ograniczone działanie; przerwa
w obwodzie między MP5/MP6
Pełne działanie; zamiana
przewodów między MP2/MP3
Nic nie działa; zamiana
przewodów między MP5/MP6
Pełne działanie; zamiana
przewodów między MP1/Mp2,
MP4/MP5, MP2/MP3
MPx – Measure Point – punkty pomiarowe na płycie adaptera, patrz rys.11 i Rys.12
12
Tester – Emulator Sieci ISDN
Budowa systemu – WARSTWA FIZYCZNA
Port 1
(21x)
100Ω
100Ω
4
5
6
3
5
3
4
E…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz