Test z podstaw teorii pola elektromagnetycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z podstaw teorii pola elektromagnetycznego - strona 1 Test z podstaw teorii pola elektromagnetycznego - strona 2 Test z podstaw teorii pola elektromagnetycznego - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego - test
Stacjonarne pole elektryczne jest:
a) polem źródłowym
b) polem bezwirowym
c) potencjalnym
Prawo Coulomba opisuje siły które:
a) są siłami przyłożonymi
b) nie są siłami przyłożonymi
c) oddziaływują tylko w próżni
Wymiarem  jest:
a) N/m
b) C2/Nm2
c) F/m
W polu elektrycznym w próżni ładunek swobodny ujemny:
a) nie będzie się poruszał
b) będzie się poruszał zgodnie z kierunkiem linii sił pola
c) będzie się poruszał przeciwnie do kierunku linii sił pola
Jednostką natężenia pola elektrycznego jest:
a) J/C
b) N/C
c) V/m
Wartość natężenia pola elektrycznego w próżni w odległości "r" od ładunku punktowego Q wyraża się wzorem:
a) b) c) Natężenie pola między okładkami kondensatora płaskiego możemy określić jako:
a) jednorodne
b) niejednorodne
c) jego wartość zmienia się w zależności od odległości od okładki
Jednostką strumienia natężenia pola elektrycznego jest:
a) b) Vm2
c) Vm
W pobliżu naładowanego przewodnika natężenie pola elektrycznego jest wyższe w okolicy ostrzy dlatego, że:
a) jest tam większe zagęszczenie linii sił pola
b) na ostrzu jest zagęszczenie ładunków
c) na ostrzu jest większe napięcie
Na ekrany elektrostatyczne wykorzystujemy:
a) dielektryki o wysokim w
b) przewodniki
c) dielektryki o małym w
Znamy wartość siły zewnętrznej przesuwającej ładunek q na drodze od 1 do 2. Który z poniższych wzorów wyraża U12
a) b) c) Potencjał w odległości "r" od ładunku punktowego q w dielektryku wyraża się wzorem:
a) b) c) Potencjał jest wielkością:
a) skalarną - ma wymiar V(wolt)
b) wektorową
c) bezwymiarową
Który z następujących wzorów jest poprawny:
a) b) c) Jednostką strumienia indukcji elektrycznej jest:
a) C/m2
b) C/m
c) C
Z prawa Gaussa wynika, że jeżeli strumień indukcji przez zamkniętą powierzchnię wynosi zero to:

(…)

… jest największa:
a) kWh
b) kcal
c) kJ
Pole magnetyczne jest polem:
a) wirowym
b) bezźródłowym
c) potencjalnym
Prawo Grassmana wyraża wzór:
a) b) c) Jednostką 0 jest:
a) b) H/m(ohm*s/m)
c) jednostką bezwymiarowa
Prawo Biot-Savarta wyraża wzór:
a) b) c) Dwa przewody równoległe w których płynie prąd w tym samym kierunku:
a) przyciągają się
b) odpychają się
c) ładują się
Jednostką indukcji magnetycznej jest:
a) Tesla
b) Gauss
c) Weber na metr kwadratowy
Siłę Lorentza możemy wyrazić wzorem:
a) b) c) Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest:
a) Weber
b) Maxwell (10^-8 Wb)
c) Weber na metr kwadratowy
Które z poniższych określeń powietrza jest poprawne:
a) jest paramagnetykiem
b) jest dielektrykiem stratnym
c) jest przewodnikiem
Bezwirowość pola elektrycznego określa wzór:
a) b) c) Współczynnik…
… teoretycznym
d) płynie tylko w dielektrykach
Które warunki brzegowe są napisane poprawnie:
a) b) c) d) Które równanie jest poprawne:
a) b) c) d) Które równanie opisuje ośrodek bez ładunków elektrycznych:
a) b) c) d) Które równanie jest poprawne:
a) b) c) d) Które stwierdzenia są poprawne:
a) prędkość fali płaskiej nie zależy od ośrodka
b) częstotliwość fali płaskiej nie zależy od ośrodka
c) kierunek…
… ma największą gęstość prądu:
a) jarzeniowe
b) łukowe (od około A do kA)
c) ciemniowe
Jaki typ wyładowania występuje w neonówkach(inna nazwa jarzeniówki):
a) jarzeniowe
b) łukowe
c) ciemniowe
Które z wyładowań jest niesamoistne:
a) jarzeniowe
b) łukowe
c) ciemniowe
Zjawisko Peltiera(Jeśłi przez termopare przepuścimy prąd w kierunku przeciwnym do SEM- to końcówki termopary zacznie się schładzać):
a) polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz