Test z finansów (II kolos)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z finansów (II kolos)  - strona 1 Test z finansów (II kolos)  - strona 2

Fragment notatki:


Test z finansów (II kolos) grupa a. (b). 1. (4). Czy podział kredytów na obrotowe, inwestycyjne, konsumpcyjne nazywamy: a podziałem przedmiotowym
b podziałem podmiotowym c podziałem czasowym
d podziałem kierunkowym
2. (13). Czy do funkcji weksla zalic zamy: a funkcje kredytową b funkcje obiegową c funkcje redyskontową
d funkcje depozytową
3. (1).Czy do najważniejszych cech wkładów oszczędnościowych zaliczamy: a okres umowy
b kwota wkładu
c oprocentowanie nominalne
d oprocentowanie realne
4. (14). Czy do operacji pasywnych dostępnych poprzez elektroniczne kanały informacyjne zaliczamy a wypełnianie wniosków o wydanie karty płatniczej lub kredytowej
b wydruk historii rachunku
c przelewy między własnymi rachunkami
d zlecenia stałe
5. (2). Czy do podstawowy ch rodzajów rachunków bankowych zaliczamy: a rachunki kredytowe
b rachunki debetowe
c rachunki bieżące d rachunki lokat terminowych 6. (3). Czy wzór przedstawiony poniżej oznacza: L%=S*t/100
Gdzie L%- liczba procentowa
S- saldo rachunku
t- liczba dni
a odsetki należne liczone metodą dyskonta b odsetki proste
c odsetki złożone liczone metodą „na sto”
d stopę redyskonta rachunku terminowego
7. (9). Czy marża odsetkowa: a stanowi różnicę pomiędzy odsetkami pobieranymi a płaconymi b stanowi różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi a należnymi
c stanowi podstawowe źródło dochodów banków d stanowi część wynagrodzenia dla oddziału banku
8. (5). Czy według Numeracji Rachunków Bankowych (NRB) wyróżniamy: a standard 26 cyfrowy gdzie pierwsze 4 cyfry stanowią numer kontrolny, kolejne 6 numer rozrachunkowy jednostki banku oraz 16 ostatnich numer porządkowy
b standard 28 cyfrowy gdzie pierwsze 4 cyfry stanowią numer kontrolny, kolejne 8 numer rozrachunkowy jednostki banku oraz 16 ostatnich numer porządkowy
c standard 26 cyfrowy gdzie pierwsze 2 cyfry stanowią numer kontrolny, kolejne 8 numer rozrachunkowy jednostki banku oraz 16 ostatnich numer porządkowy d standard 28 cyfrowy gdzie pierwsze 2 cyfry stanowią numer kontrolny, kolejne 10 numer rozrachunkowy jednostki banku oraz 16 ostatnich numer porządkowy
9. (6). Czy rachunki walutowe typu „C”: a przeznaczone są dla osób mających stałe miejsce zamieszkania za granicą b przeznaczone są dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na terenie RP
c wypłat z nich, dokonuje się w kraju i nie można wywozić ich za granicę


(…)

…). Czy do funkcji podstawowych banków operacyjnych zaliczamy:
a funkcję lokacyjną
b funkcję kredytową
c funkcję redystrybucyjną
d funkcję pieniężną
11. (8). Czy do ustawowej struktury bankowości spółdzielczej zaliczamy:
a banki lokalne
b banki regionalne
c banki spółdzielcze
d bank krajowy
12. (10). Czy do zadań Komisji Nadzoru Bankowego zaliczamy w szczególności:
a określenie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach
b nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa
c opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalenie trybu jego wykonywania
d udzielenia porad i wsparcia gwarancyjnego bankom mającym przejściowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej
13. (11). Czy do podstawowych funkcji kredytu…
…). Czy do funkcji podstawowych banków operacyjnych zaliczamy:
a funkcję lokacyjną
b funkcję kredytową
c funkcję redystrybucyjną
d funkcję pieniężną
11. (8). Czy do ustawowej struktury bankowości spółdzielczej zaliczamy:
a banki lokalne
b banki regionalne
c banki spółdzielcze
d bank krajowy
12. (10). Czy do zadań Komisji Nadzoru Bankowego zaliczamy w szczególności:
a określenie zasad działania banków zapewniających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz