test finanse

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test finanse - strona 1 test finanse - strona 2

Fragment notatki:

1. Czy wyrażenie : nic
Sc=Y+(F+N-T)-C
gdzie: Y-przychody ze sprzedaży towarów i usług (GNP)
F-transfery sektora publicznego
publicznego-odsetki płacone przez sektor prywatny
oznacza:
tożsamość dochodowo-wydatkową Hicksa
oszczędność sektora prywatnego Smitha
tożsamość oszczędności inwestycji Ricardo
funkcję konsumpcji Keynessa
2. Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych tj.: polityka podatkowa nie powinna hamować aktywności gospodarczej
ciężary podatkowe nie powinny hamować aktywności gospodarczej
system podatkowy powinien być trwale zrównoważony
budżet państwa jak najniższy
reprezentuje doktrynę:
liberalną - to
ortodoksyjną
fizjokratów
d inerwencjonizmu fiskalnego
Podstawą wymiaru podatku rolnego od gruntów jest:
a. powierzchnia ha przeliczeniowych - to
b. powierzchnia ha fizycznych
c dochód szacunkowy 4. Dochody własne gminy wynoszą: a) 60%
b) 55%
c) 50% - to
d) 45%
5. . Co oto jest opłata adiacencka:
 Odp. a  (opłata w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian dokonanych przez gminę)
6.Dochody podatkowe budżetu państwa wynoszą:
ODP.90%
7.Funakcja C=b1Yd+b2A jest funkcją:
Yd - dochod dyspozycyjny
A -zasoby pienięzne nagromadzone
b1 - wsp słonności do konsum. W stosunku do dochodu Yd
b2 - wsp skłonności do konsumpcji w stosunku do nagromadzonych oszczędności (A)
1.F konsumpcji
2. F knsumpcji Keynessa
3. F konsumpcji Ando i Mogiglidianiego - to
4. Dochod dyspozycyjny
8. Co jest transferem:
emerytury i renty
podatek
opłata
cena - wszystko procz tego
9. Władztwo podatkowe gminy wszystkie 4
10 Władztwo podatkowe powiatu (nic)
11.Złota zasada budżetowa - rownowagi
12. Przekroj instrumentalny finasów publicznych tworzą:
1.podatki
2. Składki na Zaus
3. Opłaty i coś tam - wszystko procz ostatniego
13. Naruszenie dyscypliny finasów publicznych to: wszystkie 4
a. zaniedbanie ustalenia należności na rzecz skarbu państwa
niezapłacanie sjkładek na zus
14. Wzrost stóp % przez BC powoduje wzrost poytu na inwestycje - bez tego
b spadek inflacji
wzrost bezrobocia
wzrost deficytu handlu zagranicznego
15. a i c (lad przestrzenny i cmentarze)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz