Terytorium powiatu - tworzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terytorium powiatu - tworzenie - strona 1

Fragment notatki:

Terytorium powiatu (tworzenie, znoszenie, podział). 10.Terytorium powiatu (tworzenie, znoszenie, podział) Kompetencje do:
-Tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia, i ustalania ich granic, a także do ustalania i zmieniania nazw powiatu, oraz siedzib ich władz
uzyskała Rada Ministrów
Pod pojęciem łączenia powiatów połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. W momencie połączenia będą wygasały prawa powiatu posiadane przez to miasto, bo powstanie powiat ziemski ze stolicą w tym dotychczasowym mieście na prawach powiatu.
Dzielenie powiatów należy rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym włączeniem gminy lub gmin do innego powiatu bądź utworzeniu powiatu z tych gmin albo też z tych gmin i miasta na prawach powiatu. Z dniem utworzenia powiatu będą wygasały uprawnienia miasta na prawach powiatu.
R Min. podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie (analogicznie jak w przypadku gmin) w formie rozporządzenia. Inicjatywę w tym zakresie zgłasza R.Min., a także inicjatywa może pochodzić od organów samorz., bowiem takie rozporządzenie może być wydane na wniosek :
- zainteresowanej Rady Powiatu
- Rady Miasta na prawach powiatu
- Rady Gminy
i również w przypadku kształtowania terytorium powiatu procedura wydawania rozporządzenia uzależniona jest od tego kto jest inicjatorem postępowania.
Gdy inicjuje Rada Ministrów wszczynanie procedury z urzędu przed wydaniem rozporządzenia minister właściwy ds. administracji publicznej ma obowiązek zasięgnąć opinii zainteresowanych:
- Rad Powiatu, Rady Miasta na prawach powiatu i Rady Powiatu
Jeżeli zmiana granic powiatu narusza granice województw to potrzebna jest opinia Sejmiku Województwa.
Wydanie opinii poprzedzają konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone przez te rady. Można to uzupełnić wystąpieniem dokonanym przez Ministra właściwego ds. administracji publicznej do wyrażenia opinii przez zainteresowane rady gmin, ale te opinie nie muszą być poprzedzone przeprowadzaniem konsultacji z mieszkańcami.
Wydanie rozporządzenia w sprawie granic powiatu wymaga :
1.Złożenie wniosku za pośrednictwem wojewody do ministra właściwego ds. adm. publicznej. Taki wniosek powinien być poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami, uzasadniony oraz powinien zawierać :
a.niezbędne dokumenty, mapy
b.informacje potwierdzające zasadność wniosku c.Wymaga opinii :
- Rad Powiatu
- lub Rady Miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacjami z mieszkańcami.
Jeżeli zmiana granic powiatu naruszać będzie granice województw to potrzebna też będzie opinia sejmików województw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz