terminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
terminy - strona 1

Fragment notatki:

Dwa rodzaje pojęcia "termin" w terminologii prawniczej i zasady ich obliczania.

Wyraz „termin” ma w polskiej terminologii prawniczej dwa znaczenia:
oznacza zarówno ściśle oznaczony moment (np. 01.03.1994 r.),
jak i pewien okres (np. w ciągu roku).
Terminy ustanowione przez ustawę, orzeczenie sądu lub decyzję innego organu państwowego albo czynność prawną oblicza się w sposób w nich wskazany.
W braku takiego wskazania stosuje się przepisy art. 111-115 k.c.
ZASADY
obliczania terminów
Prawo polskie stoi na stanowisku, że najkrótszą jednostką jest doba, do której obliczania stosuje się tzw. computatio civilis (od północy do północy).
Termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym nie wlicza się tego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące początkiem terminu.
Termin określony w tygodniach, miesiącach lub latach, kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
Wyjątek od tej zasady istnieje przy obliczaniu wieku człowieka; termin upływa tu z początkiem ostatniego dnia.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany za dzień wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28)
Dniami wolnymi od pracy są:
1). dni niżej wymienione:
1 stycznia - Nowy Rok,
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja - Święto Państwowe,
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada - Wszystkich Świętych,
11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
2) niedziele.
Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.
Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.
Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz