Teoria sygnałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria sygnałów - strona 1

Fragment notatki:


W układzie liniowym i stacjonarnym:
Opóźnienie sygnału wejściowego nie zmienia kształtu sygnału wyjściowego
Sygnał wyjściowy jest sygnałem analitycznym skojarzonym z sygnałem wejściowym
Przekształcenie sygnału wejściowego opisuje operacja splotu sygnału wejściowego i odpowiedzi impulsowej systemu
Modelem układu liniowego, stacjonarnego, o stałych skupionych (umożliwiającym opis przekształcenia sygnału wejściowego w układzie):
Jest zwyczajne równanie różniczkowe o stałych współczynnikach
Odpowiedź układu na skok jednostkowy
Odpowiedź impulsowa układu
Układ liniowy może:
Wytwarzać sygnał będący sumą odpowiedzi układu na sygnały wejściowe
Wytwarzać sygnał będący kombinacją liniową sygnałów wejściowych
Wytwarzać sygnał wyjściowy zmieniający się liniowo w czasie
Czy niezmiennikiem układu liniowego, stacjonarnego może być:
Funkcja wykładnicza o wykładniku zespolonym
Funkcja liniowa o rzeczywistych współczynnikach
Funkcja liniowa nie zawierająca wyrazu wolnego
Zaznacz prawidłowy warunek ortogonalności dwóch rzeczywistych sygnałów w przedziale czasu o długości :
Zaznacz prawidłowy zestaw wzorów określających wykładniczy szereg Fouriera:
Który ze wzorów przedstawia twierdzenie Parsevala dla szeregu Fouriera sygnału zespolonego:
Zaznacz prawidłową definicję średniej mocy sygnału zespolonego:
Zaznacz prawidłową definicję splotu dwóch sygnałów przyczynowych:
Czy odpowiedź impulsowa filtru jest:
Sygnałem wyjściowym filtru, gdy sygnałem wejściowym jest skok jednostkowy?
Sygnałem wyjściowym filtru, gdy sygnałem wejściowym jest impuls (delta) Diraca?
Sygnałem wyjściowym filtru, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał harmoniczny?
Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe sygnału wejściowego filtru i transmitancji filtru:
Mnożą się?
Dodają się?
Dodają się logarytmy dziesiętne charakterystyk?
Wybierz prawidłowy zapis właściwości próbkującej impulsu (delty) Diraca:
Przekształcenie Hilberta sygnału polega na:
Przesunięciu w fazie wszystkich częstotliwości składowych sygnału o bez zmiany ich amplitud?
Przesunięciu w fazie wszystkich częstotliwości składowych sygnału o i proporcjonalnej do częstotliwości zmianie ich amplitud?
Przesunięciu w fazie wszystkich częstotliwości składowych sygnału i zmianie ich amplitud proporcjonalnych do częstotliwości?


(…)

… częstotliwości
Zaznacz prawidłowy wzór opisujący próbkowanie idealne sygnału:
Zaznacz prawidłowy wzór opisujący modulację amplitudy AM:
Zaznacz prawidłowy wzór opisujący tonową modulację częstotliwości FM (sygnał modulujący ):
Która z poniższych obserwacji leży u podstaw metody szacowania szerokości widma tonowej modulacji częstotliwości FM:
widmo zawiera skończoną liczbę prążków proporcjonalną do dewiacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz