Teoria podaży-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria podaży-opracowanie - strona 1 Teoria podaży-opracowanie - strona 2 Teoria podaży-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA PODAŻY
Nakłady a wielkość produkcji. Funkcja produkcji.
funkcja produkcji

czynniki produkcji → zdolności produkcyjne
Funkcja produkcji określa zależność zdolności produkcyjnych Q od zaangażowanych w procesie wytwórczym czynników, np. pracy (L) i kapitału (K)
Q = F ( K , L )
Zdolności produkcyjne - maksymalne rozmiary produkcji możliwe do osiągnięcia przy danym zasobie czynników produkcji
Czynniki produkcji:
• praca • kapitał • ziemia • postęp techniczny
Postęp techniczny w zakresie:
produktu (nowe produkty)
procesu produkcyjnego (nowe technologie)
Postęp techniczny w dziedzinie procesu produkcyjnego:
kapitało- i pracooszczędny
kapitałochłonny i pracooszczędny
kapitałooszczędny i pracochłonny
kapitałoobojętny (neutralny) i pracooszczędny → (większość wynalazków)
kapitałooszczędny i pracoobojętny
współczynnik kapitałochłonności produkcji m = K / Q
współczynnik pracochłonności produkcji p = L / Q ( w = Q / L )
techniczne uzbrojenie pracy u = K / L
( w - wydajność pracy )
Funkcja produkcji charakteryzuje więc zbiór technicznie efektywnych metod wytwarzania
Metoda wytwarzania jest technicznie efektywna, gdy nie istnieją inne metody, które do wytworzenia tej samej wielkości produkcji zużywają przy danym nakładzie jednego czynnika - mniej drugiego.
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)
Izokwanta
Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji ( - ΔK / ΔL ):
W miarę zastępowania kapitału przez pracę, zmniejsza się ilość kapitału, którą można zastąpić przez każdą dodatkową jednostkę pracy.
Wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji
Analiza funkcji produkcji w krótkim okresie
Długi okres - czas potrzebny do dostosowania do nowych warunków

(…)

… przeciętnych kosztów zmiennych oraz krzywą przeciętnych kosztów całkowitych w punktach, gdzie osiągają one swoje minima (odpowiednio w punktach b' oraz d' na rys. „Optimum techniczne przedsiębiorstwa”) .
Dowód:
W punkcie minimum funkcji KPC - pierwsza pochodna jest równa 0:
Co oznacza, że punkt minimum przeciętnych kosztów całkowitych jest jednocześnie punktem przecięcia krzywych kosztów krańcowych oraz przeciętnych kosztów całkowitych.
W punkcie minimum funkcji KPZ - pierwsza pochodna jest równa 0 (dowód przeprowadzamy analogicznie jak w p.I):
Co oznacza, że punkt minimum przeciętnych kosztów zmiennych jest jednocześnie punktem przecięcia krzywych kosztów krańcowych oraz przeciętnych kosztów zmiennych.
Optimum techniczne przedsiębiorstwa - minimalizacja przeciętnych kosztów całkowitych (analiza krótkookresowa)
Techniczne optimum produkcji Qopt.tech.:
Produkując w tym punkcie (gdy wielkość produkcji = Qopt.tech ), przedsiębiorstwo osiąga najniższe przeciętne koszty całkowite. (punkt d oraz d' na rysunku)
Warunek technicznego optimum produkcji: K K = K P C
Jest to jednocześnie punkt min K PC
Optimum techniczne przedsiębiorstwa
Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa w krótkim okresie Przedsiębiorstwo…
… się, że w krótkim okresie kapitał nie ulega zmianie, analizuje się zatem tylko wpływ czynnika zmiennego (pracy) na wielkość produkcji.
Przeciętna produkcyjność pracy (przeciętna wydajność pracy):
Krańcowa produkcyjność pracy (krańcowa wydajność pracy)
Krótkookresowa funkcja produkcji Q= f (L) ma kilka charakterystycznych punktów. Są to:
punkt przegięcia funkcji (a) - odpowiada mu maksimum krańcowej wydajności…

koszty ogrzewania, oświetlenia, etc.
koszty funkcjonowania administracji
odsetki od kredytów
Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie). Są to:
koszty zużycia materiałów, surowców i półproduktów
koszty robocizny bezpośredniej
koszty ruchu maszyn i urządzeń
Koszty przeciętne i krańcowe
Koszty przeciętne (na jednostkę produkcji) dla kosztów K:
Koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz