Teoria na kolokwium z fizyki 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria na kolokwium z fizyki  2 - strona 1 Teoria na kolokwium z fizyki  2 - strona 2 Teoria na kolokwium z fizyki  2 - strona 3

Fragment notatki:

1. WIDMO  CHARAKTERYSTYCZNE  PROMIENIOWANIA X Widmo   charakterystyczne  promieniowania X jest zwiazane z  wybijaniem przez padajace  Promieniowanie   elektronow   z  atomow  tarczy.   Energia  potrzebna  na   uzupelnienie   powlok   jest  zamieniona   w   promieniowanie   o  widmie   charakterystycznym   dla  danego mat. Kiedy promieniowanie wybije el. Z  powloki K elektron z L zapelniajac  puste   miejsce   oddaje   energie   w  postaci   promieni   X   .   o   widmie  char.] 2. DYLATACJA CZASU Wezmy   pod   uwage   najprostrze  zdarzenie zachodzace w punkcie A  i chwili tA przy czym  A jest rowne =(xa,ya,za) i zdarzenie  zach.   W   punkcie   a   ale   w   innym  czasie   tB.   Oba   zdarzenia   sa  rejestrowane   w   ukladzie   S2   ,   w  którym   A   jest   w   spoczynku   i   S1  poruszajacego   się   rownolegle   do  osi   x   wzdluz   S2   z   –V.   Przedzial  czasu   miedzy   pierwszym  zdarzeniem   a   drugim   oposujemy  rownaniem: a) dla S2-  T2=tB2 – ta2 Dla S1- T1=tB1-tA1;           Zgodnie z  transf.   Lorentza     tA1=&(ta2+vxA/c2)  tB1=&(tB1+vxB/c2)     &=1/ √1-v2/c2          ;  t1=(t2+v/c2*x2  )/ √1-v2/c2  =&*(t2+v/c2*x2)  ;  odejmujac 1 od  2 tB1-tA1=&(tB2-tA2)    ;       T1=&T2  ;  T1T2 3. WŁAŚCIWOŚCI ZJ. FOTO. -emisja zachodzi kiedy jest  proznia                                - wyemitowane  czastki maja ladunek ujemny  - energia kin.  Fotoelektronow jest  proporcjonalna do czestosci  padajacego promien. - Fotony mogą być odbite  jak i zniknac - u Minimalna wartosc  energii potrzebnej do  wolnienia jest zalezna od  materialu - Liczba uwolnionych el.  Jest proporcjonalna do  natezenia sw. - Kmax jest liniowo zalezne:  Kmax= h υ -φ = eV - Napiecie hamujace Va  zalezy od  φ,istnieje υo  ponizej ktorej zj. nie  zachodzi  - Emisja nie ma opuznienia  czasowego 4. PREDKOSC FAZOWA I  GRUPOWA Bierzemy   pod   uwage   dwie  fale   : ψ1=   Acos(ω1t-k1x)        ψ2=  Acos( ω2t-k2x)  Z   superpozycji   i   z   warunku   ze  k1=k2=k   i   ω1=ω2=ω  mamy   fale  wypadkowa ψ=AR  cos   [(ω1+ω2)/2   *t-(k1+k2)/2  *x] I amplitudzie wypadkowej: AR=2Acos[( ω1-ω2)/2   *t-(k1-k2)/2  *x] Kazda fala będzie się rozchodzic z  wlasciwa   v   fazowa   natomiast  paczki falowe poruszaja się z inna  V grupowa Vf  =  υλ = (E*h)/(h*p) = mc2/mV =  c2/V Vf =  υλ = (ω*2π)/(2π*k) = ω/k             ω  = 2πυ  jest czestotliwością 

(…)

….
zjonizowany atom helu He+ (Z=2)
lub dwukrotnie zjonizowany atom
litu Li2+
(Z=3) ; F= 1/ 4πeo* Ze2/r2 =
mv2/r ; L=mvr=nh
dla tej samej liczby kwantowej n
promien orbity elektronu jest dwa
razy mniejszy od analogicznego
promienia w atomie wodoru.
Energie poziomow dla tego samego
n staja się Z2 razy bardziej ujemne
8.PACZKI FALOWE
pole el. Towarzyszace naladowanej
czastce
nie
jest
w
niej
zlokalizowane ale rozciaga się w
otaczajacej ja przestrzeni to pole el.
I naladowana czastka nie mogą być
od siebie odseparowane jako
istniejaxce niezaleznie . czastka jest
reprezentowana przez fale. Ciag fal
będzie
mieć
obwiednia
rozchodzaca się z V grupowa inna
niż kazda z fal skladowych
V fazowa. Ta obwiednia ( dodanie
się fal, dudnienia) jest paczka
falowa.
:ψ1= Acos(ω1t-k1x)
:ψ2=
Acos(ω2t-k2x)
ω2πrczestotliwosc katowa…
… z elektronem hV = E1 –
E0. Pary rteci znajdujace się
w rurze są źródłem
promieniowania ultrafioletowego.
Procesy zachodzące od pary rtęci
obserwowano wtedy, kiedy
napięcie między katodą a siatką
przekroczyła
4,9eV.
Atom
charakteryzuje szereg dyskretnych
poziomów energii do których może
on być wzbudzony w wyniku
zderzeń z elektronem. Atom który
został wzbudzony do pewnego
stanu poziomu energetycznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz