Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 10 - strona 1 Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 10 - strona 2 Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

TiPWD W10 12.01.2011
Akty Dyplomacji
Jest streszczeniem rozmowy i mniej oficjalnym dokumentem jak aide-memoire. Stanowi zapis z rozmowy , notatkę „dla pamięci”. Często zawiera dane techniczne, nazwiska członków delegacji. Nie zawiera podpisu, czasem datę.
Pewną wersję pro- memoria stanowią „papiery”: non-papier, koncept-papier
Specyficzne formy przekazu stanowisk państw
Karta zasad-najbardziej uroczysta forma zaakceptowania zasad jakie zobowiązują między państwami, charakter polityczny, jest przekazywana kiedy państwa odnawiają swoje kontakty lub zacieśniają, znaczące wydarzenia międzypaństwowe Deklaracja- forma zobowiązań politycznych przyjęta przez 2 kraje np. umowa polityczna, zastępuje umowy mn., deklaracja jest przyjmowana dlatego, że ciężko czasem jest się porozumieć prawnie. Jest to łatwiejsza forma w znaczeniu umów politycznych. Deklaracja może też oznaczać pewne oświadczenie państwa wydane przez kompetentny organ np. głowę państwa czy premiera, które ma formułę aktu jednostronnego. Na jego podstawie państwo zaciąga zobowiązanie mn. Przyrzeczenie publiczne- państwo zrzuca swoje zobowiązanie, deklaracja taka wisi w przestrzeni dopóki kogoś to nie zainteresuje. Państwo które twierdzi że będzie postępować w określony sposób, nagle staje przed faktem iż drugie państwo uznaje to za jego zobowiązanie, wtedy pojawia się problem. Trzecią formą może być forma komunikatu.
Manifest- charakter historyczny, obecnie rzadko spotykane, była to forma odezwy do obcego państwa albo własnego narodu w momentach przełomowych, kiedy trzeba było przekazać stanowisko w sposób pompatyczny. Ultimatum- jest to nota przekazana innemu państwu, określająca skrajne warunki zachowania się, których niespełnienie grozi zastosowaniem środków przymusu. W języku dyplomatycznym ultimatum może oznaczać postawienie warunków ostatecznych.
Depesze dyplomatyczne- formy przekazu stosowane powszechnie, szczególnie kiedy wymagany jest pośpiech, powinny być ograniczone treściowo
Korespondencja półoficjalna i prywatna- najbardziej powszechna formuła przekazu stanowisk, ma zastosowanie w całej pracy urzędowej dyplomacji, praktycznie się od siebie nie różnią pod względem formy; półoficjalna pisana jest na papierze urzędowym, a prywatna na papierze białym. Konstrukcja takiego pisma zbliżona jest do umowy podpisanej. Formy pracy dyplomaty Udział w imprezach merytorycznych- celem takich imprez jest nabywanie wiedzy, kiedyś nabywano ją poprzez rozmowy. W tej chwili formą zdobywania wiedzy jest również Internet.
Rozmowy w urzędach- np. obiad z urzędnikiem
Prasa i inne oficjalne miejsca dla zdobywania informacji
Koktajle- na taki koktajl idziemy nie po to aby się najeść ale po to, aby po nim powstała porządna notatka


(…)

… zagranicznej, styl komunikacyjny, sposób argumentacji i jej treść, moment kiedy się argumentuje. Np. nam wypomina się argument, że od Polski zaczął się upadek komunizmu. O ten argument powinniśmy walczyć, bo jeszcze nie tak dawno próbowano nam wmówić, że upadek komunizmu rozpoczął się od upadku muru berlińskiego. Także zarzuca się nam, że robimy z siebie ofiary Jałty czy Poczdamu, ale z drugiej strony…
… media włączają się w realizację, prof. uważa, że obecnie nie jest to do końca prawdziwe np. Gazeta Wyborcza- stara się włączyć w samo formowanie celów.
-opinia publiczna i grupy interesu- są przedmiotem opisów prasowych, ale wpływają na media, aby nagłaśniać swoje cele.
-nowoczesne technologie komunikowania się- to sprzyja zależności między mediami a polityką zagraniczną. Media odgrywają rolę: 1…
…:
-terytorialnej( 12 na Azję i Afrykę, 4 na Europę, 1 na Rosję, 1 na Stany Zjednoczone, 1 na Irlandię, 3 na Amerykę Łacińską)
-operacyjno-politycznej (departament stosunków handlowych i eksportu, nauki i kosmosu, energetyki, stosunków walutowo- finansowych, departament obrony)
Dyplomacja federacji rosyjskiej
Kompetencja Prezydenta. Po dwóch kadencjach Putina, mówiono, że dyplomacja przejdzie pod premiera…
… kształtować się elitarna grupa zwanych dyplomatami.
- język dyplomatyczny- francuski- do XX w. umowy mn. podpisywano w j. francuskim, nawet jeśli stroną nie była Francja. Dokumenty Trójprzymierza skierowanego przeciwko Francji podpisano w jej języku. Dopiero tr. Wersalski ustalono, iż zostanie podpisany też w innych językach. Dopiero na ideach narodowych międzywojennych zaczęto podpisywać traktaty w swoim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz