Teologia moralna fundamentalna - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teologia moralna fundamentalna - wykład 6 - strona 1

Fragment notatki:

dr Krzysztof Kietliński. Notatka składa się z 1 strony.
6. Moralność selektywna, ascetyczna i integralna Wyróżniamy następujące sposoby realizacji moralności, czyli typy moralności ludzkiej: moralność selektywna
moralność ascetyczna
moralność integralna
Zakładamy, że każdy człowiek ma pewną świadomość moralną, jest przekonany o jakichś wartościach i ich zhierarchizowaniu. Moralność selektywna jest wyborem jednej z pośród innych wartości, w przekonaniu, że wszystkie inne wartości poza wybraną są mniej istotne lub nieprzydatne. Pomija się lub wręcz nie dostrzega nawet wartości większej od wybranej. Najczęściej wybierane wartości to: sukces, bogactwo, przyjemność itp. Następuje podporządkowanie jednej wartości wybranej wszystkich działań, osiąganie własnego celu nawet kosztem innych ludzi, łącznie z krzywdzeniem. W tej moralności nie dostrzega się oraz nie rozróżnia wartości wyższych od wybranej.
Moralność ascetyczna jest w pewnym sensie przeciwieństwem poprzedniej. Także tutaj następuje podporządkowanie innych wartości jednej wybranej, ale zakłada się, że mogą istnieć wartości wyższe. Chodzi w tej moralności o rezygnacje z pewnych wartości, aby osiągnąć jak najszybciej wartość wybraną. Występuje przekonanie, że należy poświęcić inne wartości, aby posiąść wybraną.
Moralność integralna charakteryzuje się prawidłową hierarchizacją dostrzeganych wartości. Potrafi usystematyzować wartości od najwyższej do najniższej, a także kierować się nimi w życiu, podporządkowując wartości niższe wartościom wyższym.
W rzeczywistości żaden typ moralności ludzkiej nie występuje w stanie czystym, nie można też ich rozumieć w sensie statycznym, ale dynamicznym, czyli może być przechodzenie z jednej moralności do drugiej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz