Technologia surowców - pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia surowców - pytania egzaminacyjne - strona 1 Technologia surowców - pytania egzaminacyjne - strona 2

Fragment notatki:

Pytania na egzamin z przedmiotu " Technologie surowców mineralnych i odpadów przemysłowych" Źródła i formy użytkowania surowców ceramicznych
Omów podstawowe procesy pozyskiwania surowców ceramicznych (górnictwo, przeróbka mechaniczna, przetwórstwo termiczne)
Omów najważniejsze operacje separacji i wzbogacania (ogólny schemat separacji, rodzaje i procesy operacji separacji, główne cechy wykorzystywane podczas separacji, optymalne wielkości ziaren)
Rozdrabnianie - główne cechy i zasady, podział metod, podstawowe sposoby, podstawowe urządzenia
Klasyfikacja ziarnowa - główne zasady przesiewania, klasyfikacji hydraulicznej i powietrznej, podstawowe urządzenia
Wzbogacanie grawitacyjne w cieczach ciężkich i w cienkie strudze wody - główne cechy i zasady, podstawowe urządzenia
Magnetyczne metody wzbogacania surowców mineralnych - podstawy teoretyczne, różnice właściwości magnetycznych ziaren, przykłady separatorów magnetycznych i zasad ich działania
Separacja elektryczna - zasady i rodzaje separacji, przykłady separatorów
Flotacja jako jedna z metod otrzymywania surowców mineralnych - zasady działania, kolektory, spieniacze i odczynniki modyfikujące oraz ich rola, przykłady urządzeń do flotacji
Surowce kaolinowe - znaczenie składników mineralnych kopaliny kaolinowej, podstawowe procesy ich przeróbki mechanicznej i wzbogacania, znaczenie poszczególnych procesów i ich wpływu na poprawę parametrów surowca, typowe parametry jakościowe otrzymywanych surowców
Przetwórstwo termiczne kaolinów i iłów kaolinitowych w aspekcie pozyskiwania surowców dla wielu dziedzin przemysłu ceramicznego
Surowce bentonitowe - skład i cechy składników mineralnych kopaliny bentonitowej, podstawowe procesy ich przeróbki mechanicznej, wzbogacania i uszlachetniania, znaczenie poszczególnych procesów i ich wpływu na zmianę parametrów surowca, polscy dostawcy
Piaski szklarskie - znaczenie składników mineralnych kopaliny piaszczystej, rodzaje występujących zanieczyszczeń, podstawowe procesy przeróbki mechanicznej i wzbogacania, znaczenie poszczególnych procesów i ich wpływu na poprawę parametrów surowca, typowe parametry jakościowe otrzymywanych surowców
Surowce skaleniowe - charakterystyka wyjściowych kopalin, podstawowe procesy przeróbki mechanicznej i wzbogacania, znaczenie poszczególnych procesów, przykłady stosowanych urządzeń przeróbczych, typowe parametry jakościowe otrzymywanych surowców
Mączki wapienne - rodzaje wyjściowych kopalin, podstawowe rodzaje mączek i ich charakterystyka jakościowa, główne etapy produkcji, przykłady innowacyjnych urządzeń
Surowce dolomitowe - rodzaje wyjściowych kopalin, podstawowe procesy przeróbki mechanicznej i przetwórstwa pod kątem otrzymania surowców dla przemysłu szklarskiego i materiałów ogniotrwałych, typowe parametry jakościowe otrzymywanych surowców


(…)

… i topione dla przemysłu materiałów ogniotrwałych - źródła do produkcji, podstawowe etapy produkcji i ich znaczenie (magnezyty, woda morska, solanki), typowe parametry jakościowe otrzymywanych surowców
Boksyty surowe i kalcynowane dla przemysłu ceramicznego - rodzaje boksytów surowych, podstawowe operacje przetwarzania, charakterystyka jakościowa i kierunki zastosowań
Produkcja tlenku glinu metodą Bayera, dalsze przetwórstwo tlenków glinu oraz charakterystyka jakościowa różnych odmian tlenku glinu
Soda kalcynowana - metody produkcji, charakterystyka jakościowa i kierunki zastosowań
Popioły lotne - źródła, zastosowania i charakterystyka jakościowa
Żużel wielkopiecowy - źródła, zastosowania i charakterystyka jakościowa
Desulfogipsy - źródła, zastosowania i charakterystyka jakościowa
Omów zagadnienie będące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz