Techniczne elementy systemów osadu czynnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniczne elementy systemów osadu czynnego - strona 1 Techniczne elementy systemów osadu czynnego - strona 2 Techniczne elementy systemów osadu czynnego - strona 3

Fragment notatki:

Techniczne elementy systemów osadu czynnego:  1.  reaktor biologiczny (komora osadu czynnego, bioreaktor); różne reaktory, wzorce  hydrauliczne (przykłady):  o  o pełnym (idealnym) wymieszaniu – wartości wskaźników w każdym punkcie  bioreaktora są takie same jak na odpływie  o  o przepływie tłokowym – stężenia substancji maleją wzdłuż reaktora, ma  właściwości selekcjonujące bakterie (do pewnego stopnia)  o  obiegowo-cyrkulacyjny – np. tzw. rowy biologiczne  o  okresowe (o działaniu cyklicznym i półcyklicznym) – np. SBR – sequential  biological reactor  2.  systemy napowietrzania oraz mieszania osadu czynnego  o  sprężonym powietrzem, drobnopęcherzykowe, najczęściej z zastosowaniem  dyfuzorów membranowych  o  mechaniczne, przy pomocy areatorów powierzchniowych o wale pionowym  lub o wale poziomym (rotory)  o  hydrauliczne  OC (oxygenation capacity) – zdolność napowietrzająca, musi być większa od  zapotrzebowania OC=k-Z (O2) k=1,5-2,5  Systemy mieszania muszą zapewnić liniową prędkość w każdym punkcie reaktora ≥0,2m/s,  aby osad w reaktorach nie podlegał sedymentacji. System napowietrzający również musi  zapewnić prędkość mieszania, jeśli występują strefy beztlenowe stosujemy mieszadła, gł.  mechaniczne szybkoobrotowe (małe układy) lub wolnoobrotowe    3.  urządzenia do separacji osadu czynnego od oczyszczonych ścieków  4.  układy do recyrkulacji osadu czynnego i odprowadzania osadu nadmiernego (osadniki  wtórne)  o  pozwalają na odprowadzenie oczyszczonych ścieków  o  dają możliwość recyrkulacji osadu czynnego do bioreaktora, osadniki wtórne  nie muszą być stosowane z reaktorami SBR            W zależności od warunków prowadzenia procesu oczyszczania biol. osadem czynnym mogą  zachodzić niektóre lub wszystkie z procesów (reakcji):    biosorpcja zanieczyszczeń org. na pow. kłaczków osadu czynnego    transport prostych zw. org. bezpośrednio do wnętrza komórek bakterii    enzymatyczny rozkład złożonych zw. org. i transportowanie do komórek    utlenianie i mineralizacja zw. org. (katabolizm)    synteza nowych komórek bakterii i zwiększenie masy komórek bakterii (biomasy)  (anabolizm)    zmniejszenie masy osadu czynnego wskutek endogenicznej respiracji w okresach  głodu    pobór tlenu przez bakterie związany z usuwaniem zw. org.    biochem. utlenianie NNH 4 +  do NNO 3 w procesie nitryfikacji    biochem. redukcja azotanów przez denitryfikanty w warunkach anoksycznych    akumulacja fosforu w komorze bakterii bio-P  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz