Szeregowanie zadań - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szeregowanie zadań - omówienie - strona 1 Szeregowanie zadań - omówienie - strona 2 Szeregowanie zadań - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Szeregowanie zadań
Cele szeregowania zadańzadowalający czas odpowiedzi,
zadowalająca przepustowość wykonywania procesów,
efektywność wykorzystania procesora.
Typy szeregowania zadań
długoterminowe,
średnioterminowe,
krótkoterminowe,
wejścia/wyjścia.
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Algorytmy porządkujące zbiór procesów w stanie gotowym (G) nazywamy
algorytmami szeregowania (scheduling).
Algorytmy te dzielą się na dwie klasy:
*
*
bez wywłaszczania procesu
z wywłaszczaniem procesu.
Wywłaszczanie (preemption) procesu polega na odebraniu mu procesora w wyniku
zajścia jakiegoś zdarzenia zewnętrznego.
W algorytmach bez wywłaszczeń procesor jest przydzielany innemu procesowi tylko
wtedy, gdy proces zajmujący procesor  Z.
Podstawowymi algorytmami szeregowania są:
1.
2.
3.
4.
kolejkowy bez wywłaszczeń (FIFO)
okrężny z wywłaszczaniem (RR)
priorytetowy z priorytetami statycznymi lub dynamicznymi
dwupoziomowy z kolejkami priorytetowymi
Informacje wykorzystywane w algorytmach szeregowania
czas przebywania w pamięci
czas wykorzystania procesora
priorytet procesu
modyfikacje priorytetu procesu
Kryteria szeregowania (TSS)

sprawiedliwy dostęp do procesora
maksymalna wydajność w sensie zajętości CPU
czas odpowiedzi dla użytkowników pracujących w trybie interaktywnym
czas odpowiedzi dla użytkowników pracujących w trybie wsadowym
maksymalna liczba prac przetwarzana w czasie
Zdarzenia powodujące ponowne szeregowanie

wyczerpał się kwant czasu
proces zakończył działanie (exit)
procesowi brak pamięci do kontynuacji działania
proces wywołał funkcję sleep ( Z )
pojawił się proces o wyższym priorytecie
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Przegląd algorytmów szeregowania
Algorytm FIFO (FCFS)
Algorytm ten działa według następujących zasad:
* procesy są uporządkowane w kolejności przechodzenia ich w stan G
* procesor jest przydzielany procesowi najdłużej oczekującemu
* przydział ten trwa dotąd, dopóki dany proces nie zostanie przeniesiony w stan Z
Zalety:
*
prosty w implementacji
*
szybki w wykonaniu
Wady:
* możliwość zawładnięcia procesorem przez proces działający w długiej
(nieskończonej) pętli
* długi okres oczekiwania procesów (szczególnie krótkich) na wykonanie
Algorytm okrężny (RR)
Algorytm ten działa wg następujących zasad:procesy są uporządkowane w sekwencję, początkowo w kolejności
przechodzenia ich w stan G
procesor jest przydzielany zawsze pierwszemu procesowi oczekującemu w
sekwencji
proces jest wywłaszczany po przekroczeniu określonego kwantu czasu i
przenoszony na koniec kolejki, a procesor jest przydzielany następnemu w
kolejce
Uwagi:
 każdy proces w stanie G otrzymuje procesor na kwant czasu, chyba że zmieni
swój stan  Z
 upływające interwały czasowe są zliczane przez proces obsługi zegara (Pz),
który inicjuje operacje wywłaszczania
 w trybie systemowym zegar interwałów jest zatrzymywany ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz