Systemy operacyjne - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - zadania - strona 1 Systemy operacyjne - zadania - strona 2 Systemy operacyjne - zadania - strona 3

Fragment notatki:

ALGORYTMY PLANOWANIA  PRZYDZIAŁU PROCESORA  Celem pracy jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami planowania przydziału procesora:  1.  Planowanie metodą FCFS  (pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony)  2.  Planowanie metodą SJF (najpierw najkrótsze zadanie)  3.  Planowanie priorytetowe  4.  Planowanie rotacyjne (Round Robin)  5.  Wielopoziomowe kolejki.    Zad.1.     Rozważmy zbiór procesów, których długości faz procesora w milisekundach wynoszą odpowiednio:    Proces  Czas trwania fazy  Priorytet  P1  10  5  P2  8  6  P3  6  1  P4  7  4  P5  4  3  P6  3  2    Zakładamy, że procesy nadeszły w czasie  0  w kolejności: P1, P2, P3, P4, P5, P6.  a)  Narysuj cztery diagramy Gantta ilustrujące wykonanie tych zadań przy użyciu:  a.  Algorytmu FCFS;  b.  Algorytmu SJF;  c.  Niewywłaszczającego  algorytmu  priorytetowego  (mniejszy  numer  priorytetu  oznacza  wyższy  priorytet)  d.  Algorytmu rotacyjnego (kwant czasu = 2).  b)  Jaki będzie czas cyklu przetwarzania każdego procesu w każdym z algorytmów planowania.  c)  Jaki będzie czas oczekiwania każdego procesu w każdym z algorytmów planowania.  d)  Który z planistów daje minimalny średni czas oczekiwania (dla ogółu procesów)?    Zad. 2.    Załóżmy, że poniższe procesy nadchodzą do wykonania w podanych chwilach. Każdy proces będzie działał  przez czas podany w tabeli. Wykorzystując planowanie niewywłaszczające oraz informacje, którymi dys- ponujesz w danej chwili odpowiedz na pytania:  a)  Ile wyniesie średni czas cyklu przetwarzania tych procesów przy planowaniu metodą FCFS;  b)  Ile wyniesie średni czas cyklu przetwarzania tych procesów przy planowaniu metodą SJF?  c)  Oblicz ile wyniósłby czas średni cyklu przetwarzania, gdyby przez pierwszą jednostkę czasu pozosta- wiono procesor bezczynny i dopiero wtedy zastosowano planowanie SJF.    Proces  Czas nadejścia  Czas fazy  P1  0  6  P2  4  4  P3  10  6    ZAKLESZCZENIA  Celem pracy jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:  1.  Warunki konieczne zakleszczeń.  2.  Grafy przydziału zasobów.  3.  Zapobieganie zakleszczeniom.  4.  Algorytm Bankiera.    Zad.1.     Wykorzystując  G raf  P rzydziału  Z asobów  GPZ  oceń czy dojdzie do zakleszczenia dla następujących danych:    Zbiory:  P = { P1, P2, P3, P4}  Z = {Z1, Z2, Z3, Z4}  K = {Z4→P1, P1→Z1, Z1→P2, P2→Z2, Z2→P4, Z2→P3, Z3→P4, P3→Z3}    Egzemplarze zasobów:  Z1 – 1  Z2 – 2  Z3 – 1  Z4 – 1    Stany procesów:  -  Proces  P1  utrzymuje egzemplarz zasobu typu  Z4  i oczekuje na egzemplarz zasobu typu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz