Systemy operacyjne - wykład 4

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 4 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 4 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         1     W ą tki, SMP i mikroj ą dra    Procesem nazywamy wykonujący się program wraz z jego środowiskiem  obliczeniowym.    Proces  •  zarządzanie zasobami – proces ma przydzielony obszar pamięci  wirtualnej do przechowywania własnego obrazu,  •  szeregowanie/wykonywanie – proces wykonuje się zgodnie z pewną  ścieŜką wykonania przeplataną ze ścieŜkami wykonania innych  procesów,  •  te dwie cechy są rozpatrywane osobno przez system operacyjny.    Proces  •  w kategorii wykonywania się analizowany jest jako wątek sterowania  (ang. thread),  •  w kategorii zarządzania zasobami rozpatrywany jest jako proces,  zadanie (ang. process, task).  Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         2     Wielow ą tkowo ść     Wielowątkowość jako cecha systemu operacyjnego:    •  system operacyjny obsługuje wiele wątków sterowania w ramach  pojedynczego procesu,  •  MS DOS – pojedynczy wątek sterowania,  •  Unix – wiele procesów uŜytkownika, ale tylko po jednym wątku  sterowania w ramach jednego procesu,  •  Windows 2000, Solaris, Linux, Mach, oraz OS/2 obsługują wiele  wątków sterowania w ramach pojedynczego procesu,    Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         3         Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         4       Proces  •  posiada wirtualną przestrzeń adresową, która przechowuje obraz  procesu,  •  dysponuje chronionym dostepem do procesorów, innych procesów,  plików oraz zasobów wejścia/wyjścia.    Wątek posiada  •  aktualny stan wykonania (uruchomiony, gotowy itp.),  •  zachowany kontekst wątku gdy nie wątek nie jest uruchomiony,  •  stos do wykonywania,  •  pewną przestrzeń statyczną na zmienne lokalne,  •  dostęp do pamięci i zasobów procesu, w ramach którego się  wykonuje  o  wszystkie wątki tego samego procesu współdzielą powyŜsze.  Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         5         Systemy operacyjne / W ą tki, SMP i mikroj ą dra         6     Korzyści z posiadania mechanizmu wielowątkowości    •  utworzenie nowego wątku zajmuje mniej czasu niŜ utworzenie  nowego procesu,  •  zakończenie wątku zajmuje mniej czasu niŜ zakończenie procesu,  •  przełączenie między wątkami procesu zajmuje mniej czasu niŜ  przełączenie między procesami,  •  poniewaŜ wątki w obrębie tego samego procesu dzielą pamięć i pliki, 

(…)

… małego jądra,
• obsługa systemów rozproszonych,
• obiektowe zorientowanie systemu operacyjnego,
o komponenty są obiektami z jasno zdefiniowanymi komponentami,
które mogą współpracować.
Podstawowe składowe mikrojądra
• niskopoziomowe zarządzanie pamięcią,
• komunikacja międzyprocesowa,
• zarządzanie przerwaniami i wejściem/wyjściem.
Systemy operacyjne / Wątki, SMP i mikrojądra
17
18
Systemy operacyjne / Wątki, SMP i mikrojądra
Procesy i wątki w MS Windows 2000
Systemy operacyjne / Wątki, SMP i mikrojądra
19
20
Systemy operacyjne / Wątki, SMP i mikrojądra
Wątki w systemie Solaris
proces zawiera przestrzeń adresową uŜytkownika, stos i blok PCB,
wątki poziomu uŜytkownika,
procesy lekkie,
wątki jądra.
Struktury potrzebne wątkom kaŜdego z rodzajów:
• wątek jądrowy – mała struktura danych i stos…
…,
synchronizacja,
zarządzanie pamięcią,
niezawodność i odporność na błędy.
Mikrojądra
• małe jądro właściwe (ang. core) systemu operacyjnego,
• zawiera realizację jedynie najistotniejszych funkcji systemu
operacyjnego,
• wiele elementów tradycyjnie będących elementami jądra realizowane
w podsystemach zewnętrznych:
o sterowniki urządzeń, systemy plików,
o zarządca pamięci wirtualnej,
o systemy okienkowe, usługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz