Systemy operacyjne - wątki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Systemy operacyjne - wątki - omówienie - strona 1  Systemy operacyjne - wątki - omówienie - strona 2  Systemy operacyjne - wątki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systemy operacyjne /
Procesem nazywamy wykonujący się program wraz z jego środowiskiem
obliczeniowym.
Proces
 zarządzanie zasobami – proces ma przydzielony obszar pamięci wirtualnej do
przechowywania własnego obrazu,
 szeregowanie/wykonywanie – proces wykonuje się zgodnie z pewną ścieżką
wykonania przeplataną ze ścieżkami wykonania innych procesów,
 te dwie cechy są rozpatrywane osobno przez system operacyjny.
Proces
 w kategorii wykonywania się analizowany jest jako wątek sterowania (ang.
thread),
 w kategorii zarządzania zasobami rozpatrywany jest jako proces, zadanie
(ang. process, task).
Wielowątkowość
Wielowątkowość jako cecha systemu operacyjnego:
system operacyjny obsługuje wiele wątków sterowania w ramach
pojedynczego procesu,
MS DOS – pojedynczy wątek sterowania,
Unix – wiele procesów użytkownika, ale tylko po jednym wątku sterowania w
ramach jednego procesu,
Windows 2000, Solaris, Linux, Mach, oraz OS/2 obsługują wiele wątków
sterowania w ramach pojedynczego procesu,
Systemy operacyjne /
Proces
 posiada wirtualną przestrzeń adresową, która przechowuje obraz procesu,
 dysponuje chronionym dostepem do procesorów, innych procesów, plików
oraz zasobów wejścia/wyjścia.
Wątek posiada
 aktualny stan wykonania (uruchomiony, gotowy itp.),
 zachowany kontekst wątku gdy nie wątek nie jest uruchomiony,
 stos do wykonywania,
 pewną przestrzeń statyczną na zmienne lokalne,
 dostęp do pamięci i zasobów procesu, w ramach którego się wykonuje
o wszystkie wątki tego samego procesu współdzielą powyższe.
Systemy operacyjne /
Korzyści z posiadania mechanizmu wielowątkowości
utworzenie nowego wątku zajmuje mniej czasu niż utworzenie nowego
procesu,
zakończenie wątku zajmuje mniej czasu niż zakończenie procesu,
przełączenie między wątkami procesu zajmuje mniej czasu niż przełączenie
między procesami,
ponieważ wątki w obrębie tego samego procesu dzielą pamięć i pliki, mogą
się wzajemnie komunikować bez angażowania jądra systemu operacyjnego.
Zablokowanie procesu implikuje zablokowanie wszystkich wątków procesu, gdyż
współdzielą one tą samą przestrzeń adresową. Zakończenie procesu powoduje
zakończenie działania wszystkich jego wątków.
Zdalne wywołanie procedury z wykorzystaniem wątków
Systemy operacyjne /
Podejścia do obsługi serwisów
 bufor na zlecenia,
 serwer wielowątkowy.
Wątki poziomu użytkownika
 całe zarządzanie wątkami jest realizowane na poziomie aplikacji,
jądro systemu operacyjnego nie jest świadome istnienia wątków w ramach
procesu.
Wątki poziomu jądra
 jądro systemu operacyjnego zarządza informacją dotycząco zarówno
procesów jak i wątków sterowania,
 przedmiotem szeregowania realizowanego przez jądro systemu operacyjnego
są poszczególne wątki,
 przykładami systemów realizujących takie podejście są Windows 2000, Linux
oraz OS/2.
Podejście łączone
 utworzenie wątku realizowane w przestrzeni adresowej użytkownika,
 duża część szeregowania i i synchronizacji realizowana w przestrzeni
użytkownika,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz