Systemy automatycznej identyfikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy automatycznej identyfikacji - strona 1

Fragment notatki:


SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI W PROCESACH MAGAZYNOWYCH Automatyczna identyfikacja rozpoznawania ludzi i przedmiotów przez specjalne urządzenia z równoczesnym wprowadzeniem danych do komputera. Wymagają zastosowania komputera
Nie istnieją ograniczenia sprzętowe oraz ograniczenia ustawienia komputera
Stosowane wszędzie - szczególnie w przypadku dużej ilości ludzi, surowców, materiałów, części oraz produkowanych wyrobów. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO GROMADZENIA DANYCH (ADC) Systemy automatycznego gromadzenia danych (ADC) służą do zbierania danych i bezpośredniego - bez użycia klawiatury - wprowadzania informacji do komputera, programowanego kontrolera logicznego lub innego urządzenia mikroprocesorowego. GLOBALIZACJA GOSPODARKI RYNKOWEJ DOPROWADZIŁA DO POJAWIENIA SIĘ NOWYCH PROBLEMÓW
Zwiększenie liczby i złożoności operacji niekorzystnie wpływających na jakość produktów
Wydłużenie czasu przechowywania produktu w magazynie oraz tras przewozowych
Operowanie zwiększonymi zasobami towarów
JEDNO Z ROZWIĄZAŃ TYCH PROBLEMÓW STANOWIĄ SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI PODZIAŁ SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI Metody optyczne (rozpoznawania znaków)
Metody magnetyczne Metody radiowe Metody wizyjne (rozpoznawania obrazu) Metody rozpoznawania głosu VR Metody biometryczne Metody behawioralne OPTYCZNE ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW (OMR) Metoda ta polega na wykrywaniu i pomiarze intensywności światła widzialnego odbitego od tła.
Pierwsza znana metoda AI
Prosta i niedroga w użyciu
Umożliwia zbieranie danych z przygotowanych formularzy, które zawierają pola (kratki) do zakreślenia. ZASTOSOWANIE : Przetwarzanie danych z ankiet, kwestionariuszy, testów, gier liczbowych, kart do głosowań
Zarządzanie zapasami . OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) - OPTYCZNE ROZPOZNAWANIE PISMA DRUKOWANEGO Metoda polega na rozpoznawaniu znaków drukowanych czcionką określonego kroju przez czytnik optoelektroniczny oraz porównaniu ich ze znakami w pamięci komputera Do tego celu stosuje się kroje pism przystosowane do maszynowego rozpoznawania znaków optycznych (OCR): OCR-A i OCR-B.
System znaków OCR-A obejmuje pełny zestaw znaków literowych, przystankowych oraz cyfr od 0-10. Opracowany został przez ANSI.
OCR-B opracowano w Europie i zawiera taki sam zestaw jak OCR-A, lecz jego kształty są zbliżone do tradycyjnych krojów pism. OCR-A i OCR-B to alfanumeryczne kroje, łatwe do automatycznego rozpoznawania napisów, o stałej szerokości znaków.

(…)

… (kurz, pył, mgła, śnieg, lód itp.)
KOD KRESKOWY (ang. bar code)
kod binarny, składający się z równolegle ustawionych jednobarwnych kresek (znaków) oraz nie zadrukowanych spacji, uporządkowanych według ustalonego wcześniej wzoru.
Przyczyny zastosowania kodów kreskowych w handlu detalicznym:
zwiększenie wydajności pracy
usprawnienie obsługi klientów
ułatwienie ewidencji w punktach sprzedaży
HISTORIA KODU…
…)
1974 r. - w amerykańskich sklepach zaczęto skanować kody kreskowe
1976 r. - powstaje Europejski System Kodowania Towarów EAN (wzorowany na amerykańskim UPC)
1987 r. - opracowanie kodu dwuwymiarowego 2D (Code 49)
1990 r. - Polska (jako 47 kraj) przyjęta zostaje do stowarzyszenia EAN 1998 r. - scalenie systemu UPC z systemem EAN - powstanie globalnego systemu EAN/UCC Podział kodów ze względu na zasięg…
… rodzajem skanera)
Zalety:
+ mogą być drukowane na papierze, kartonie, tekturze falistej, folii, blasze
+ bardzo wysoka niezawodność odczytu (1 błąd na 3 000 000 odczytów)
+ odczyt kodu wszędzie, w różnych pozycjach i z różną szybkością + kompatybilność z innymi systemami AI
ZASTOSOWANIE KODÓW KRESKOWYCH
Przemysł
Obrót towarowy
Transport lądowy, powietrzny i morski
Medycyna i farmacja
Armia
Bankowość
Edukacja
Inne METODA MAGNETYCZNA
Metoda magnetyczna wykorzystuje pasek magnetyczny (ang. magnetic stripe - MS) naniesiony atramentem magnetycznym, uprzednio zaprogramowany i przeznaczony do odczytu.
Powstała na początku lat 60-ych i służy do przetwarzania, archiwizacji i aktualizowania dużych ilości danych.
Zastosowanie:
Bankowość i finanse (znakowanie i autoryzacja czeków, karty bankomatowe, karty…

Metoda paska magnetycznego była konkurencyjna w stosunku do systemu kodowania kodem kreskowym, ale okazało się, że te dwie metody mogą się wzajemnie uzupełniać, co w rezultacie zaowocowało ich połączeniem - technologią łączącą zalety obu metod pod nazwą Delta Distance Code.
Naniesiony kod jest jednocześnie kodem optycznym i magnetycznym.
Towar (np.bilet) posiada zadrukowany kod kreskowy z paskiem…
…, kontrolę zapasów magazynowych w hurcie i handlu detalicznym,
uproszczenie sposobu zamówień na towary i in. METODA ROZPOZNAWANIA GŁOSU (ang. VOICE RECOGNITION - VR)
Identyfikacja na podstawie analizy harmonicznej głosu (mowy).
Zarejestrowane w systemie binarnym kwestie wypowiedziane przez operatora umożliwiają odwzorowanie ich na ekranie monitora lub przedstawienie w postaci głosu.
W systemie tym istnieje…

Edukacja
Inne METODA MAGNETYCZNA
Metoda magnetyczna wykorzystuje pasek magnetyczny (ang. magnetic stripe - MS) naniesiony atramentem magnetycznym, uprzednio zaprogramowany i przeznaczony do odczytu.
Powstała na początku lat 60-ych i służy do przetwarzania, archiwizacji i aktualizowania dużych ilości danych.
Zastosowanie:
Bankowość i finanse (znakowanie i autoryzacja czeków, karty bankomatowe, karty
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz