System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-test - strona 1 System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-test - strona 2 System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-test - strona 3

Fragment notatki:

100) Dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług stanowi:
przeniesienie na kupującego własności towarów,
wytworzenie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz ich dostarczenie odbiorcy na podstawie umowy dostawy,
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 99) Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do:
transakcji zbycia zakładu (oddziału) pod warunkiem samodzielnego sporządzania przez niego bilansu,
transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działalności w zakresie gier losowych.
Obrotem w podatku od towarów i usług jest również: kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku, kwota otrzymanych zadatków w związku z dostawą towarów, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku,
dochód podatkowy.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w podatku od towarów i usług w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca powstaje:
w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę,
w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności,
w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy. Miejscem świadczenia usług elektronicznych (powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT) w przypadku gdy usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych, niebędących podatnikami, mających miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę jest:
miejsce, gdzie nabywca usługi posiada stały adres lub miejsce z amieszkania, miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania,
miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.
95. Co to jest nieodpłatność?
a) wpłacający nie otrzymuje żadnych bezpośrednich świadczeń w zamian za swoje świadczenia b) wpłacający nie jest zobowiązany do uiszczenia świadczeń
c) wpłacający ma prawo do żądania innych świadczeń w zamian za swoje świadczenia
94. Który z wymienionych krajów jest tzw „rajem podatkowym”?
a) Niemcy
b) Liechtenstein c) RPA
93. Pit-37 składają:
a) składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej

(…)

…, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
b) po upływie 11 miesięcy, w roku w którym ustały okoliczności c) o upływie 3 lat, od momentu w którym ustały okoliczności
44. Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r dotyczy:
A zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholi i napojów alkoholowych.
B. Banderolowania olejów napędowych i nafty
C. Opodatkowania produktów energetycznych…
… z prowadzeniem działalności gospodarcze
d) wszystkie sa poprawne
41. Ile jest w Polsce tytułów podatkowych"
a) 9
b)12
c) 16
40. Jakie mamy podatki pośrednie?
a) Podatek Od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier
b)podatek od kina
c) podatek od gier
39. "Które z wymienionych to podatki bezpośrednie?"
a) podatek akcyzowy b) CIT, PIT, podatek rolny, od spadków i darowizn
c) VAT
38. Stawka 0% obowiązuje…
…, od gier oraz akcyzowy
b) podatek akcyzowy i od gier
c) podatek od gier i od usług i towarów
19.W polskim systemie podatkowym znalazły się unijne dyrektywy, które
a) mają nadrzędny charakter nad lokalnym, polskim prawem podatkowym.
b) nie mają wpływy na polskie prawo podatkowe
c) są na równi z polskim prawem podatkowym, to podatnik decyduje których dyrektyw chce przestrzegać.
18.Część materialna ogólna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz