System bankowy w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy w gospodarce rynkowej - strona 1 System bankowy w gospodarce rynkowej - strona 2

Fragment notatki:


2. Działalność systemu bankowego w gospodarce rynkowej.
 W nowoczesnej gospodarce rynkowej system bankowy jest dwuszczeblowy (dualny);
 Wyodrębnia się bank centralny i banki komercyjne;
 Dwuszczeblowy system bankowy wykształcił się w Polsce po 1989 r. W wyniku reform bankowych i ustrojowych;
Bank centralny spełnia trzy zasadnicze funkcje:
- banku emisyjnego,
- banku banków,
- bankiera państwa;
Celem działania banków komercyjnych jest maksymalizacja wartości akcji akcjonariuszy.
W systemie bankowo zorientowanym potrzeby zaspokajają banki. W systemie rynkowo zorientowanym potrzeby zaspokajają rynek.
Modele systemu finansowania na świecie:
- system oparty na rynkach papierów wartościowych,
- system bankowy zorientowany.
Główne tendencje rozwojowe na rynku finansowym:
a) od kilku lat można zaobserwować wzrost konkurencji na rynku bankowym,
b) wzrost konkurencji na rynku finansowym uwarunkowany jest procesami:
- globalizacji - polega na postępującej integracji krajowych rynków finansowych w jeden rynek ogólnoświatowy,
- liberalizacja - (deregulacja) celowe znoszenie przez władze ograniczeń w funkcjonowaniu rynków finansowych,
- dezintermediacja - (odpośredniczenie) rozwój bezpośrednich kontaktów między dużymi pożyczkobiorcami i dysponentami dużych kapitałów.
Główne tendencje rozwojowe na polskim rynku bankowym:
a) w alokacji kapitału w Polsce dominuje sektor bankowy,
b) rozwój gospodarczy Polski zależy w dużej mierze od bezpiecznych i efektywnie działających banków,
c) tendencje rozwojowe w polskiej bankowości w latach 90-tych:
- prywatyzacja,
- konsolidacja.
Prywatyzacja banków w Polsce.
Cele prywatyzacji banków:
 przeniesienie pełnej odpowiedzialności za kierowanie bankami ze Skarbu Państwa na władze banku i ich prywatnych właścicieli,
 unowocześnienie działalności banków,
 wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania i nowych produktów,
 umożliwienie dostępu do nowych, szerszych źródeł finansowania (często tańszych).
Teza: Realizacja tych celów w warunkach banków prywatnych podmiotów dysponujących wystarczającym kapitałem była możliwa poprzez prywatyzację z udziałem zagranicznych inwestorów branżowych.
Przebieg prywatyzacji:
 pierwotnie zakładano, że pakiet dla partnera strategicznego nie powinien przekraczać 30 % akcji, 30 % miało pozostać w rękach Skarbu Państwa, pozostałe akcje miały ulec rozproszeniu (przykłady: Bank Śląski S.A., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.),


(…)

… siła kapitałowa.
Przebieg:
• w pierwszej połowie lat 90 mechanizmem napędzającym proces konsolidacji było przejmowanie przez silne banki instytucji będących w złej sytuacji finansowej,
• połączenia prowadzone w latach 2000 - 2002 były w dużej mierze konsekwencją wcześniejszej prywatyzacji banków krajowych i pozyskania dla nich inwestorów strategicznych.
Skutki i efekty prywatyzacji i konsolidacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz