Swoiste źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoiste źródła prawa - strona 1

Fragment notatki:


SWOISTE ŹRÓDŁA PRAWA Akty wewnętrzne Do niedawna uważano, że akty te nie zawierają przepisów prawa. Akty te różnią się od aktów powszechnie obowiązującym tym, że dotyczą wyłącznie podmiotów podporządkowanych organowi wydającemu akt organizacyjnie bądź służbowo (jednostki organizacyjne, ich pracownicy, także użytkownicy zakładów publicznych np. pacjenci). Źródłami prawa wewnętrznego są uchwały stanowione przez organy kolegialne i zarządzenia stanowione przez organy monokratyczne. Akty te mogą nosić różną nazwę np. statut, regulamin, instrukcja, pismo itd. W zakładach publicznych występują akty zawierające przepisy prawa zakładowego np. statut szkoły wyższej i regulamin studiów. Akty wewnętrzne poddawane są kontroli organu nadzorującego, mogą wymagać także jego zatwierdzenia. Nie muszą być publikowane w organach publikacyjnych. Wystarczy, że dotrą do wiadomości adresatów. Wydawane są na podstawie przepisów kompetencyjnych lub szczegółowych upoważnień ustawowych.
Akty planowania Nie do końca odpowiadają określeniu aktu normatywnego. Normy planu mogą mieć charakter informacyjny, imperatywny, oddziaływujący. Normy o charakterze informacyjnym zawierają pewne dane i prognozy, maja ułatwić podejmowanie decyzji. Normy imperatywne wiążą prawnie adresatów, a normy oddziaływujące zajmują miejsce pośrednie. Plany mogą przybierać różna formę np. ustawa budżetowa, uchwała rady gminy określająca plan zagospodarowania przestrzennego. Normy te wskazują w sposób konkretny pewne zadania, określając wielkości i termin realizacji. Normy techniczne Nadanie pewnym wskazaniom technicznym charakteru norm prawnych chroni przed dowolnością, która mogłaby prowadzić do niekorzystnych zjawisk. Normy te maja szczególne znaczenie dla ochrony środowiska, a także dla ochrony człowieka przed uciążliwościami takimi jak hałas, promieniowanie. Polskie Normy określają wymagania, metody badań, w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, życia, mienia, środowiska, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów, projektowania obiektów budowlanych, dokumentacji technicznej. Polskie Normy są podstawą oceny wyrobów krajowych i importowanych. Normy te ustanawia Polski Komitet Normalizacyjny podległy premierowi. Zwyczaj i znaczenie orzecznictwa dla administracji publicznej Prawo zwyczajowe powstało przez jednakowe i długotrwałe stosowanie oraz przekonanie, że to stosowanie jest prawnie nakazane. Nie jest zaliczane do źródeł prawa. Zwyczaj - przepis prawa może czasami odwoływać się do zwyczajów, w tej sytuacji mają one znaczenie prawne. Orzeczenia sądowe i organów administracji nie są źródłami prawa. Mają jednak znaczenie dla wykładni przepisów prawa i stosowania tych przepisów w praktyce. Orzeczenia NSA dotyczą konkretnych spraw i nie są wiążące dla spraw podobnych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz