Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych - strona 1 Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych - strona 2

Fragment notatki:

Świadczenie w zobowiązaniach alternatywnych (365) a facultas alternativa (nie ma regulacji kompleksowej, rozsiane po całym kc) Art. 365. § 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia. Zobowiązania alternatywne (365). Facultas alternativa (upoważnienie przemienne) Jeden stosunek zobowiązaniowy, a wiele świadczeń obciążających dłużnika- równorzędne świadczenia  Dłużnik ma prawo wyboru (prawo elekcji) jednego z tych świadczeń.
Nie równorzędne świadczenia w sensie jurydycznym.
Jedno zobowiązanie.
Jedno zobowiązanie.
Kilka odrębnych świadczeń, odrębnych od początku.
Jedno tylko świadczenie od początku (a).
Świadczenia a, b i c są równorzędne i niezależne od siebie. Spełnienie jednego z świadczeń umarza, gasi cały stosunek zobowiązaniowy.
Od początku jest a, ale dłużnik może się zwolnić z zobowiązania (ma upoważnienie) w wyniku spełnienia świadczenia innego niż pierwotne- b.
Świadczenie b nie jest świadczeniem równorzędnym prawnie, tylko świadczeniem „zastępczym”- wynika z upoważnienia przemiennego (z treści ustawy).
Wybór między a, b i c należy do dłużnika, zasady wyboru określa art. 365 (czasem wybór należy do wierzyciela lub do sądu, gdy strony się kłócą).
Upoważnienie przemienne przysługuje z reguły dłużnikowi- on ma prawo wyboru, ale może też służyć samemu wierzycielowi.
Źródłem powstania zobowiązań przemiennych umowa stron, czasem ustawa.
Źródłem powstania upoważnienia przemiennego zwykle ustawa, czasem umowa stron.
Np. Art. 897. Po wykonaniu darowizny darczyńca popada w niedostatek, obdarowany ma obowiązek dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych (a). Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia (b).
Obdarowany może zwolnić się z obowiązku a, wykonując obowiązek b.
a
1 zobowiązanie
b
D
W
c
1 zobowiązanie
b
a
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz