świadczenia rentowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
świadczenia rentowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

świadczenia rentowe
świadczenia rentowe- przysługują one tylko w razie stwierdzenia przez lekarza orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią a wypadkiem przy pracy. Różni się to właśnie od zasiłku chorobowego, który charakteryzuje się przejściowością. Świadczenia rentowe obejmują:
rentę z tytułu niezdolności do pracy
rentę rodzinną;
Renta z tytułu niezdolności do pracy nie może być niższa niż:
1) 80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy;
2) 60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy;
3) 100% podstawy jej wymiaru - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.
Wszystkie 3 rodzaje rent wypadkowych są ustalane wg zasad ogólnych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze nie mogą być one niższe od tych wskazanych wyżej procentów, a po drugie przy ustalaniu tych rent nie uwzględnia się wskaźnika ograniczenia podstawy wymiaru wynoszącego 250%. Jeżeli jednak nie stosujemy się do tego ograniczenia ( 250% ) to również nie stosujemy wówczas przepisu o tych minimalnych progach procentowych( 60%,80%,100%).
Zbieg emerytury i renty wypadkowej - w razie zbiegu tych dwóch świadczeń przysługuje bądź cała renta i połowa emerytury bądź cała emerytura i polowa renty. Jest tak tylko pod warunkiem, że osoba poszkodowana nie osiąga żadnych dodatkowych dochodów. Jeżeli bowiem je uzyskuje, to wtedy możliwość kumulacji renty i emerytury nie wchodzi w rachubę. Ale istnieje wówczas możliwość łączenia pełnej wypadkowej renty z pełnym, nieograniczonym dodatkowym dochodem. Nie można łączyć rent wypadkowych, które oparte są na różnych tytułach ubezpieczenia wypadkowego. W razie zbiegu rent wypadkowych wypłaca się rentę wyższą lub wybraną przez osobę, której to osobie ta renta przysługiwać będzie.
Renta rodzinna - jest ona także ustalana wg zasad ogólnych przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Jest przy tym istotne, że wymiar tej renty nie może być niższy niż 120% kwoty najniższej renty rodzinnej ustalanej w oparciu o te przepisy ogólne. To oparcie na tych przepisach ogólnych stanowi potwierdzenie tego, że świadczenia wypadkowe nie są świadczeniami autonomicznym lecz po prostu są świadczeniami nieróżniącymi się zasadniczo od innych świadczeń zabezpieczenia społecznego, choć pewne odrębności zawierają.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz