Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, inżynieria chemiczna i procesowa w języku polskim, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, inżynieria chemiczna i procesowa w języku polskim, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Inżynieria chemiczna i procesowa w języku polskim - stacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Studia stacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Specjalność:
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria procesówbiotechnologicznych
inżynieria procesów technologicznych
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony w języku polskim mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej:
tytuł inżyniera w zakresie: technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii oraz kierunków tworzonych w oparciu o wymienione kierunki, chemii, inżynierii biomedycznej, technologii żywności i żywienia, ochrony środowiska, technologii paliw, energetyki,
tytuł licencjata w zakresie chemii.
Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa decyduje:
złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
miejsce na liścierankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzmainu dyplomowego),
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące zagadnienia:
umiejętność autoprezentacji, w tym zainteresowania kandydata i motywacja podjęcia studiów technicznych na wybranym  kierunku i specjalności,
prezentacja tematyki zrealizowanej w pracy dyplomowej studiów I stopnia lub zagadnień odbytego egzaminu I stopnia,
komunikatywność,
umiejętność udziału w dyskusji w tematyce dotyczącej wybranego kierunku studiów.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat macierzystej uczelni,
suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
zaświadczenie o średniej ważonej z tokustudiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) potwiedzonej przez w dziekanacie macierzystej uczelni,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa rozpoczynają się w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2012/13.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz