Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, energetyka na wydziale mechanicznym, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, energetyka na wydziale mechanicznym, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Energetyka - kierunek międzywydziałowy - niestacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Mechanicznym (kierunek międzywydziałowy)
Studia niestacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
3000 zł Specjalności:
energetyka odnawialna
klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
systemy i urządzenia energetyczne
urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera uzyskany na jednym z następujących kierunków: energetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, fizyka techniczna,inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, oceatotechnika, technologia chemiczna, technika rolnicza i leśna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek studiów energetyka decyduje:
złożenie dokumentów,
pozycja na liście rankingowej, wyznaczona wartością średniej arytmetycznej z toku studiów
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz