Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:


Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 70 pozycji, które podzielono na dwie grupy: pytania kierunkowe (50 pytań) oraz pytania uzupełniające (20 pytań).
Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek inżynieria materiałowa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(…)

… van’t Hoffa.
24. Wyprowadź równanie Gibbsa-Duhema i omów jego zastosowanie.
25. Wyjaśnij na podstawie układu binarnego pojęcie reakcji niezmienniczej i podaj 6
przykładów takich reakcji.
26. Omów modele pojemności cieplnej ciał stałych.
27. Omów klasyfikację przemian fazowych wg Ehrenfesta.
28. Wyprowadź równanie Clausiusa Clapeyrona i omów jego związek z
jednoskładnikowymi wykresami fazowymi.
29. Stała równowagi reakcji chemicznych (homo i heterogenicznych) – wyznaczanie z
danych doświadczalnych, obliczanie z danych termodynamicznych.
1
30. Reguła faz.
31. Szybkość reakcji chemicznej – wyznaczanie szybkości reakcji w oparciu o dane
doświadczalne, stała szybkości reakcji chemicznej.
32. Przewodnictwo elektrolitów (właściwe i molowe), metoda pomiaru, zależność
przewodnictwa właściwego elektrolitów od temperatury i stężenia elektrolitu.
33. Reakcje elektrochemiczne – definicja, procesy samorzutne i niesamorzutne, szybkość
reakcji elektrochemicznych.
34. Jakie badania można wykonać metodami mikroskopii świetlnej?
35. Czym się różni stal węglowa od stali stopowej?
36. Co jest produktem przemiany eutektycznej?
37. Na czym polega proces zdrowienia struktury?
38. Podaj rodzaje badania twardości.
39. Sprężystość ciał izotropowych. Moduł sprężystości wzdłużnej i poprzecznej. Zasada
superpozycji.
40. Transformacja tensora naprężenia. Naprężenia główne oraz układ maksymalnych
naprężeń stycznych.
41. Stan odkształcenia, tensor dystorsji. Zastosowanie koła Mohra do płaskich
problemów transformacji tensora odkształcenia. Warunki zgodności odkształceń.
42. Uogólnione prawo Hooke’a. Redukcja stałych…
…. Fazy Lavesa – cechy charakterystyczne, struktura, przykłady.
16. Fazy międzywęzłowe – budowa, rodzaje, cechy charakterystyczne, przykłady i
zastosowania w praktyce.
17. Czynniki decydujące o szybkości rekrystalizacji.
18. Wpływ przemiany fazowej (wydzielania) na proces rekrystalizacji w czasie
wyżarzania po odkształceniu ,,na zimno”.
19. Zmiany strukturalne podczas wysokotemperaturowego odkształcania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz