Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, kartografia, stacjonarne, egzamin wstępny, test, SUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, kartografia, stacjonarne, egzamin wstępny, test, SUM - strona 1

Fragment notatki:Zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 52 przykładowych pozycji. Pytania zostały zaktualizowane 15 grudnia 2011 roku.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek kartografia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        >       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    >         <                                                              >           <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "                                            "                                                                                          "                                                                "                                                                                                                         

(…)

… Egzamin dyplomowy inżynierski
Kartografia
1 W odwzorowani u regularnym obrazem krzywej jest:
1) prosta,
2) punkt,
3) krzywa,
4) łamana.
2 Siatka kartog raficzna na mapie to obraz:
1) lin ii g eodezyjnych,
2) południków i równoleżników,
3) łuków kół wielkich i małych,
4) lin ii p arametrycznych.
3 Elementarna skala długości - m w dowolnym odwzorowaniu kartograficznym, niebędącym
wiernokątnym zależy od:
1) położenia punktu,
2) położenia punktu i azymutu,
3) azymutu,
4) długości.
4 Zniekształcenia długości - Zm w danym odwzorowaniu kartograficznym, określa zależność
(elementarna skala długości - m) :
1) Zm = m – 1,
2) Zm = m – 2,
3) Zm = m + 2,
4) Zm = m + 1.
5 Zniekształcenie pól - Zp w danym odwzorowaniu kartograficznym, określa zależność
(elementarna skala pola -p) :
1) Zp = p + 2,
2) Zp…
… jest styczny do kuli
w dowolnym jej punkcie (z wyjątkiem bieguna i równika) nazywamy:
1) odwzorowaniem normalnym,
2) odwzorowaniem ukośnym,
3) odwzorowaniem poprzecznym,
4) odwzorowaniem dowolnym.
14 Odwzorowanie kartograficzne, w którym obrazem południków są proste, a obrazem równoleżników są
okręgi współśrodkowe, nazywamy odwzorowaniem:
1) azymutalnym normalnym,
2) walcowym normalnym,
3) stożkowym normalnym,
4) pseudoazymutalnym.
15 Odwzorowanie kartograficzne, w którym obrazem południków są proste lub odcinki równoległe względem
siebie i prostopadłe do prostoliniowego obrazu równoleżnika, nazywamy odwzorowaniem:
1) azymutalnym normalnym,
2) walcowym normalnym,
3) stożkowym normalnym,
4) pseudowalcowym.
Wydruk pytań egzaminacyjnych : 15 grudnia 2011 Strona 3 z 11
Egzamin dyplomowy inżynierski
Kartografia
16 Odwzorowanie kartograficzne, w którym obrazem równoleżników są łuki okręgów współśrodkowych,
a obrazem południków są odcinki lub półproste prostopadłe do obrazów równoleżników nazywamy
odwzorowaniem:
1) azymutalnym normalnym,
2) walcowym normalnym,
3) stożkowym normalnym,
4) pseudostożkowym.
17 o
Odwzorowanie azymutalne normalne kuli jest wiernokątne, gdy  =90 i jest sp ełniona relacja:
1) m…
… Do upraszczania kształtu obi ektów gener alizowanych stosuj emy algorytmy glo balne:
1) Jensa,
2) Witkamma ,
3) Douglasa,
4) Riemman a.
47 Do metod jakościowych przedstawień kartograficznych zalicza się metodę:
1) izolinii,
2) kropko wą,
3) sygnaturową,
4) kartodiagramów.
48 Do metod ilościowych przedstawień kartograficznych zalicza się metodę:
1) sygnaturową,
2) zasięgów,
3) chorochromatyczną,
4) kartodiagramów…
… mapa świata jest w skali:
1) 1: 10 000 000
2) 1: 1 000 000
3) 1: 2 000 000
4) 1: 500 000
37 Map a to zmniejszony obraz ciała niebieskiego na:
1) geoidzie,
2) elipsoidzie,
3) płaszczyźnie,
4) kuli.
38 Elementem osnowy matematyczn ej mapy jest:
1) skala ,
2) punkt widokowy,
3) izolinia,
4) współrzędn e: B, L ,H.
39 Elementami osnowy matematycznej mapy są:
1) skala i podziałka,
2) zboczenia i deklinacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz