Struktura postępowania apelacyjnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura postępowania apelacyjnego- opracowanie - strona 1 Struktura postępowania apelacyjnego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Struktura postępowania apelacyjnego
czynności dokonywane w sądzie I instancji w związku z wniesieniem apelacji ( prezes sądu sprawdza czy została wniesiona w terminie, przez osobę uprawnioną, czy nie jest niedopuszczalna)
czynności przygotowawcze do rozprawy apelacyjnej dokonywane w sądzie odwoławczym (okręgowym lub apelacyjnym) kontrola formalna apelacji oraz podjęcie decyzji co do sprowadzenia na rozprawę oskarżonego pozbawionego wolności
rozprawa apelacyjna( rozpoczęcie rozprawy, przewód sądowy, przemówienia stron, wyrokowanie)
czynności końcowe
Ad. 1. Czynności uruchomienia apelacji
postępowanie apelacyjne nie może być uruchomione z urzędu
osoba uprawniona chcąca zaskarżyć wyrok musi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku lub doręczenia wyroku złożyć na piśmie wniosek o sporządzenie i doręczenia uzasadnienia wyroku
prezes sądu może odmówić przyjęcia wniosku jeśli osoba jest nieuprawniona albo nie zachowała terminu, przysługuje zażalenie
w ciągu 14 dni od wydania wyroku albo złożenia wniosku doręcza się wyrok z uzasadnieniem
wniesiona skarga apelacyjna musi spełniać wymogi formalne, bada prezes sądu ( uprawniona osoba, termin, przymus adwokacki, niedopuszczalność z mocy ustawy )
prezes sądu I instancji wydaje zarządzenie o przyjęciu apelacji, zawiadamia prokuratora, strony
Ad.2. Przygotowanie do rozprawy przed sądem odwoławczym
po wpłynięciu sprawy następuje następne badanie wymogów formalnych, jeśli prezes stwierdzi braki kieruje sprawę na posiedzenie
udział prokuratora jest obligatoryjny we wszystkich sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
udział stron i pełnomocników nie jest obowiązkowy, sąd ma jednak obowiązek powiadomienia ich o terminie
na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności sąd zarządza sprowadzenie go na rozprawę chyba że uzna że obecność obrońcy wystarczy, jeśli nie ma obrońcy wyznaczy z urzędu
odmowa sprowadzenia powinna być uzasadniona okolicznościami nie dowolna
Ad.3. rozprawa apelacyjna
podfazy:
rozpoczęcie rozprawy
przewód sądowy
przemówienia stron
wyrokowanie
ad.a. rozpoczęcie rozprawy
następuje wywołanie sprawy, sprawdzenie czy uprawnione podmioty zostały powiadomione, czy się stawiły, czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy, rozstrzygnięcie ewentualnych wniosków stron
ad.b. przewód sądowy
na przewód składa się ustne sprawozdanie sędziego sprawozdawcy


(…)

… ustalonej przez sąd
prawo do repliki jak w postępowaniu głównym
ad.d. wyrokowanie
nie różnie się od wyrokowania w I instancji
rozstrzygnięcie zapada w formie wyroku o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia sądu I instancji
sporzadza się wyrok na pismie podpisuja wszyscy członkowie składu, ogłaszaja publicznie wyrok, podają motywy ustnie
Ad.4. czynności końcowe
sporządzenie uzasadnienia na piśmie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz