STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Nasza ocena:

4
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA - strona 1

Fragment notatki:


TEMAT 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Dwa podstawowe obszary procesu organizowania praca pojedynczych osób - projektowanie treści pracy
funkcjonowanie grup ludzi bądź innych większych całości - projektowanie struktury organizacyjnej (departamentalizacja)
A . PRACA POJEDYNCZYCH OSÓB P odział pracy to takie rozłożenie zadania, aby każda osoba w organizacji posiadała odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności i wykonywała je zamiast realizowania całego zadania. Projektowanie treści pracy (projektowanie stanowisk pracy) stanowiska pracy są podstawowymi składnikami organizacji;
rolę poszczególnych stanowisk określają realizowane przez nie zadania;
zadania są wyznaczane przez:
obszar swobody działania (zakres wykonywanej pracy)
obszar swobody decyzji i kontroli (głębia pracy) Zakres zadania to inaczej liczba rozmaitych operacji składających się na określone zadania i częstotliwość powtarzania się cyklu pracy. Im mniejsza jest liczba operacji i im większa liczba powtórzeń, tym mniejszy zakres zadań . Głębia zadania , to stopień w jakim człowiek sprawuje kontrolę nad swoją pracą. Głębia zadań jest mała, gdy kierownictwo:
wyznacza sztywne normy,
organizuje pracę w najdrobniejszych szczegółach,
określa metody działania
ściśle nadzoruje przebieg pracy.
Rozsz erzenie pracy polega na zwiększaniu zakresu zadań poprzez łączenie różnych funkcji roboczych w poziomym wycinku jednostki organizacyjnej (więcej zadań do wykonania).
Wzbogacanie pracy polega na zwiększeniu samodzielności wykonywania pracy (głębi zadania) poprzez łączenie różnych funkcji w pionowym wycinku jednostki. Charakterystyka zadań wg J.R.Hackmana Zadania wg niego nie są tylko charakteryzowane przez głębię i zakres, ale również przez:
zróżnicowanie umiejętności
samoistność zadania
znaczenie
samodzielność sprzężenie zwrotne.
B. PROJEKTOWANIE STURKTURY ORGANIZACYJNEJ Struktura organizacyjna to:
to zbiór komórek i pionów organizacyjnych, które są ze sobą powiązane .
układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje . Elementy struktury organizacyjnej wg Stonera i Wankela 1. specjalizacja czynności - specyfikacja indywidualnych i grupowych zadań w całej organizacji (podział pracy) i łączenia tych zadań w jednostki robocze (departamentalizacja)


(…)

… na wszystkich szczeblach i ich funkcje
wielkość całej organizacji Schemat organizacyjny jest graficznym przedstawieniem struktury organizacyjnej. Prezentuje on zarówno funkcje, wydziały i poszczególne stanowiska pracy w organizacji jak również ilustruje wzajemne ich powiązania. Ważne słowa:
centralizacja - koncentracja władzy na najwyższym szczeblu organizacji
delegowanie - przydzielenie innej osobie formalnej władzy…
… funkcjonalne - więzi tworzone, gdy przełożeni wydają decyzje tylko w ramach danych funkcji rozpiętość kierowania - liczba pracowników (działów) bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi
zasięg kierowania - liczba wszystkich pracowników bezpośrednio i pośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi
Kryteria podziału struktury organizacyjnej
podział klasyczny
struktura liniowa,
struktura funkcjonalna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz