Struktura modelu CMM - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura modelu CMM - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Struktura modelu CMM
– poziom 1 (początkowy)
 brak porządnej inżynierii wymagań
 słaba współpraca w zespole
 zaniedbana analiza i projekt
 brak procedur zapewnienia jakości
 brak jasno określonych ról w zespole
 systematycznie przekraczany czas i budżet
 poziom większości firm informatycznych, które jednak pomimo tego potrafią
wprowadzać dobre produkty (dzięki umiejętnościom informatyków, ich zaangażowaniu
oraz tolerancji klientów na błędy)
 do wejścia na kolejny poziom wymagane:
• uporządkowanie procesu
zarządzanie projektem
– poziom 2 (powtarzalny)
 skok od chaosu do porządku
 firma jest w stanie wprowadzić produkt o podbnej jakości wielokrotnie (powtarzalność)
 kluczowe obszary działań:
zarządzanie wymaganiami
• planowanie projektu (produktów, dat zakończenia, kamieni milowych, budżetu)
• zarządzanie wykonawstwem (świadome i zorganizowane znalezienie wykonawcy,
określenie mu standardów jakości, terminów)
• zapewnienie jakości oprogramowania (grupa odpowiedzialna za jakość, plan testów,
automatycznych procedur testowych, zbioru zalecanych praktyk programistycznych,
dokumentowanie działań związanych z testowaniem)
• zarządzanie konfiguracją (stosowanie narzędzi informatycznych do centralizacji,
kontrole wersji)
 do wejścia na kolejny poziom wymagane:
• definicja procesu
• zarządzanie produkcją
– poziom 3 (zdefiniowany)
 integracja, definicja procesów, standaryzacja
 potrzeby ujawniają się w firmach średniej wielkości
 kluczowe obszary działań:
• program szkoleń
• zintegrowanie zarządzanie oprogramowaniem
– intranetowa baza wiedzy
– inżynieria produktu
– koordynacja między zespołowa
– przeglądy partnerskie
 do wejścia na kolejny poziom wymagane:
• sterowanie procesem
• zarządzanie ilościowe
– poziom 4 (zarządzany, zmierzony)
– zdefiniowanie, udokumentowanie i zbieranie miar (metryk)
– ilościowa kontrola procesu informatycznego
– kluczowe obszary działań:
 zarządzanie ilościowe procesem – zbieranie danych dotyczących budowy: liczby godzin
poświęconych na realizację, liczebność zespołów, inwestycje w narzędzia, godziny
szkoleń i wydatki
 zarządzanie jakością oprogramowania – liczba błędów, godziny testów, zgodność z
planem i wymaganiami, koszt wytworzenia jednej cechy w oprogramowaniu
 kontrola kosztów budowy oprogramowania
 do wejścia na kolejny poziom wymagane:
• ulepszanie procesu
• zarządzanie zmianami
– poziom 5 (optymalizujący)
 poziom czwarty ze sprzężeniem zwrotnym (czyli wykorzystujemy zebrane miary do
analizy i usprawnienia całości procesu)
 kluczowe obszary działań:
• przeciwdziałanie błędom
zarządzanie zmianą technologii
• zarządzanie zmianą procesu
Dla każdego obszaru działań określono:
– cele (goals)
– zobowiązania (commitment to perform)
– praktyki (ability to perform)
– działania (acitivities performed)
– miary i analizy (measurements and analysis)
– sposoby weryfikacji (veryfying implementation)
Przykładowo dla poziomu drugiego, obszar planowania projektu:
– cel: prace i role w projekcie zaplanowane i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz