Stropy żelbetowe-płytowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5579
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy żelbetowe-płytowe-opracowanie - strona 1 Stropy żelbetowe-płytowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Stropy żelbetowe płytowe. Są to stropy płaskie jednokierunkowo lub krzyżowo zbrojone, stosowane do przekrywania pomieszczeń przy odległości ścian nośnych od 2,0 do 5,0 m Grubość stropów płytowych zależy od ich rozpiętości, obciążeń, przeznaczenia i sposobu zbrojenia (Jednokierunkowe lub krzyżowe). Zgodnie z PN-84/B-03264* grubość płyt stropowycyh monolitycznych powinna wynosić 6 cm - w obiektach budownictwa powszechnego, a płyt pod przejazdami - 12 cm. Głębokość oparcia płyt zależy od materiału podpory i powinna wynosić co najmniej: - 8 cm - gdy są oparte na murze, ścianie z betonu lekkiego lub betonu zwykłego klas niższych niż B 15, - 6 cm - gdy są oparte na ścianie betonowej z betonu klasy B 15 lub wyższej, - 4 cm - gdy są oparte na belkach stalowych. W wypadku płyt~ze zbrojeniem górnym na podporze - przewidzianym do zabetonowania w wieńcu żelbetowym - głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 2 cm, lecz nie powinna być mniejsza niż 4 cm. Pręty zbrojeniowe stosowane w płytach stropowych powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 4,5 mm. W wypadku stosowania zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych dopuszcza się pręty o średnicy 3 mm. Bez względu na sposób podparcia płyty stropowej, do podpory należy doprowadzić co najmniej ^3 prętów dolnych potrzebnych w przęśle oraz nie mniej niż 3 pręty na l m szerokości płyty. W płytach jednokierunkowo zbrojonych pręty zbrojenia głównego przebiegają prostopadle do ścian nośnych, na których opiera się płyta. Płyty stropowe jednokierunkowo zbrojone mogą być: - wolno podparte, - obustronnie zamocowane, - wieloprzęsłowe. Sposób podparcia płyty decyduje o układzie zbrojenia W płytach wolno podpartych wszystkie pręty zbrojenia głównego umieszczone są u dołu płyty i nie mają odgięć. W płytach obustronnie zamocowanych w ścianie co drugi pręt zbrojenia głównego odginany jest ku górze w odległości '/5 rozpiętości płyty przy obu podporach. Również co drugi pręt odginany jest w taki sam sposób przy oparciu płyty na podciągu - w płytach wieloprzęs-ł o wyć h. Prostopadle do prętów głównych rozmieszczone są pręty rozdzielcze o średnicy 4,5-6,0 mm. Odległości między prętami rozdzielczymi nie powinny przekraczać 33 cm. Pręty rozdzielcze łączone są z prętami zbrojenia głównego drutem wiązałkowym lub za pomocą zgrzewania. W miejscach połączeń podkłada się pod pręty główne podkładki dystansowe, aby uzyskać odpowiednie otulenie zbrojenia betonem od dołu płyty.
W płytach krzyżowo-zbrojonych, czyli opartych wzdłuż całego obwodu, zbrojenie główne układa się prostopadle do podpór, a więc w dwóch kierunkach. Płyty krzyżowo zbrojone mogą mieć kształt kwadratu lub prostokąta. Jeżeli w płycie prostokątnej stosunek boku dłuższego do krótszego przekracza 2, to płyta powinna być jednokierunkowo zbrojona. W płytach krzyżowo zbrojonych prostokątnych pręty zbrojenia głównego równoległe do krótszego boku płyty umieszcza się pod zbrojeniem równoległym do dłuższego boku płyty, gdyż przenosi ono większy moment zginający. Zbrojenie płyt krzyżowo zbrojonych, podobnie jak i jednokierunkowo zbrojonych, wynika z obliczeń statycznych i zasad wymiarowania konstrukcji żelbetowych podanych w PN-84/B-03264. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz