Strop Akermana-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strop Akermana-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Strop Akermana jest jednym z najdłużej stosowanych stropów gęstożebrowych z wypełnieniem. Wykonuje się go z pustaków ceramicznych wysokości 15, 18, 20 lub 22 cm, szerokości 30 cm i długości 19,5 lub 29,5 cm Konstrukcję nośną stropu stanowią żebra żelbetowe o rozstawie osiowym 31 cm. Współpracują one z płytą betonową wylaną na pustakach. Żebra opierają się na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńca. Wysokość pustaków dobiera' się w zależności od rozpiętości i obciążenia stropu - im większe obciążenie i rozpiętość stropu, tym wyższe pustaki. Strop Akermana jest stosunkowo lekki i stanowi dobre podłoże pod tynk na suficie. Żebra zbrojone są jednym prętem stalowym o średnicy wynikającej z obliczeń statycznych. Właściwe położenie prętów nośnych zapewniają strzemiona otwarte, opierające się na pustakach. Strzemiona wykonuje się ze stali zbrojeniowej o średnicy 4,5-6,0 mm i rozmieszcza się je co 33 cm. Przy rozpiętości stropu do 4,5 m i przy niewielkich obciążeniach użytkowych strzemiona można dawać tylko w części przypodporowej na odcinku o długości równej \|s odległości między podporami. Zbrojenie nośne w co drugim żebrze powinno być odgięte przy podporze pod kątem 45° i zakotwione w strefie górnej. W stropach o rozpiętości do 5,0 m można nie dawać płyty betonowej. Wówczas trzeba tylko zabezpieczyć górne powierzchnie pustaków 2-centymetrową warstwą zaprawy lub betonu. Po rozstawieniu pustaków i ułożeniu zbrojenia w żebrach oraz w wieńcach przystępuje się do betonowania stropu. Beton powinien być co najmniej klasy B 15 o konsystencji plastycznej. Średnice ziarn żwiru użytego do mieszanki betonowej nie powinny przekraczać 20 mm. Betonuje się jednocześnie wieńce i żebra stropu, a na wierzchu pustaków układa się warstwę betonu o grubości 3-4 cm.
Wieńce stropu Akermana zbrojone są najczęściej 4 prętami o średnicy 10-12 mm, połączonymi strzemionami o średnicy 3-4,5 mm rozstawionymi co 33 cm. Pustaki umieszczone przy wieńcu muszą mieć denka (podobnie jak pustaki w stropie Fert), zapobiegające dostawaniu się mieszanki betonowej do ich środka w czasie betonowania wieńca. Beton układany w żebrach i wieńcach zagęszcza się ręcznie. Płytę betonową nad pustakami można zagęszczać mechanicznie przy użyciu wibratorów powierzchniowych. Deskowanie stropu Akermana może być pełne, a może również składać się tylko z pojedynczych desek ułożonych pod żebrami i podpartych rusztowaniem, jak przy stropie płytowym.
Charakterystyczną cechą tych stropów jest brak żeber i podciągów - płyta żelbetowa opiera się bezpośrednio na słupach rozszerzonych u góry w kształcie grzyba Stropy te niekiedy nazywane są stropami głowicowymi, gdyż poszerzenie słupa stanowi jego głowicę. / Stropy grzybkowe stosuje się przy dużych obciążeniach użytkowych (powyżej 5 kN/m2) w magazynach, budynkach przemysłowych, bibliotekach oraz w szpitalach i sanatoriach. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz