Strona tytułowa pracy inżynierskiej - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strona tytułowa pracy inżynierskiej - projekt - strona 1

Fragment notatki:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra : Projekt inżynierski Nazwisko i imię: Kierunek studiów: Temat projektu inżynierskiego : Ocena: Opiekun: …………………….. ………….. „Oświadczam, świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejsz y projekt inżynierski wykonałem (-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem (-am) ze źródeł innych niż w wymienione w projekcie ” Kraków, dn. podpis czytelny AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Kierunek: TEMATYKA PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO dla studenta I V roku studiów I stopnia Imię i Nazwisko Studenta
Temat projektu inżynierskiego: Opiekun projektu : Recenzent projektu : Ew. recenzent z przemysłu: Podopis opiekuna Akceptacja Kierownika Katedry
Merytoryczna ocena projektu przez promotora Końcowa propozycja oceny projektu Data Podpis Merytoryczna ocena projektu przez recenzenta Końcowa propozycja oceny projektu Data Podpis Obowiązuje skala ocen wg Regulaminu Studiów
Oryginał student oprawia w projekcie po karcie tytułowej, a kopie otrzymuje Dziekanat przy rejestracji projektu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz