Stowarzyszenia i korporacje-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stowarzyszenia i korporacje-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Stowarzyszenia i korporacje - reguluje :Dz.U. 01.79.855 - USTAWA - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie:
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Korporacja:
korporacje są zbiorowościami osób fizycznych: osoby fizyczne stają się członkami danej korporacji zrzeszają się po to, aby prowadzić działalność będącą ich wspólnym celem.
skład członków korporacji można dokładnie określić liczbowo a nawet imiennie.
substratem korporacji są ludzie
członkowie korporacji decydują o jej cechach i działalności dlatego też najwyższą władzą korporacji jest walne zgromadzenie wszystkich członków (ustalają: strukturę organizacyjną korporacji, powołują organ reprezent. korporację na zew. i administrujące sprawami korporacji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz